is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 8, 15-08-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. C. V. Ettinger, „Weerzien'

.Meeting again’

JAARBOEK DER NEDERLANDSE KUNST

„Het Jaarboek der Nederlandse Kunst” onder redactie van Anthony Bosman (Uitgave van A. W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij te Leiden geeft in een aantal korte hoofdstukken een overzicht van wat op het gehied der schone kunsten sedert de bevrijding tot de afsluiting van het boek is tot stand gekomen. Het is de bedoeling ieder jaar met een dergelijk werk uit te komen en men kan dit plan niet anders dan toejuichen. Er is ongetwijfeld een bezwaar verbonden aan een dergelijke uitgave, omdat de verschillende deskundigen niet anders dan op summiere wijze een karakteristiek kunnen geven. In volgende jaren zal men vermoedelijk dit bezwaar des te sterker gevoelen, omdat men thans nog de oorlog als achtergrond van de kunst na de bevrijding zien kon. Nederland brengt over het algemeen genoeg werk op om er een boek aan te wijden, men denke alleen slechts aan de literatuur en schilderkunst.

Het eerste jaarboek maakt een uitstekende indruk en is goed verzorgd. Het is onmogelijk aan elk hoofdstuk een afzonderlijke beschouwing te wijden, maar we wijzen slechts op de studie van J. J. Vriend over de Aspecten van de Nederlandse Architectuur, die een zeer verhelderend beeld geeft van de strijd, die op het ogenblik gaande is tussen de architecten van verschillende richtingen of scholen. Ook de andere hoofdstukken kunnen de kunstliefhebber op weg helpen in de doolhof van opvattingen en problemen, die de moderne Nederlandse kunst stelt. We raden een ieder aan van dit Jaarboek, dat met veel passend materiaal is verlucht, kennis te nemen.