is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 9, 15-09-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollcindse decoratieve Kunst in Parijs

Galerie Christopl le, Rue Royale

)e Lerma, Groenekan, ~Vaas’ ,Vase”

fhiclré Ware hand

in de Gal erie Maegt

In this article the atlenlion is drawn to iwo Paris exhibilion: one ot Duich decorative art and one of paintings by the Frenchman André Maichand.

Er is geen land waar de decoratieve kunst nog zo vast zit aan de voorbije stromingen van het cubisme als Holland. Op deze tentoonstelling komt dat al heel duidelijk uit. Het is natuurlijk een feit dat de grote voorgangers Piet Mondriaan en Theo v. Doesburg Hollanders waren en deze smaak voor eenvoudige lijnen, meer nog dan in Frankrijk tot uiting brachten in hun decoraties.

Deze hele expositie was wat buiten het publiek, het was te aristocratisch en deze kunst verliest haar waarde zodra men het contact met de grote massa mist. Er was niets wat uit het volk zelf voortkwam, alleen maar gedacht als aesthetische hooghartige kunst van de enkeling. Dit is wat ik tegen deze expositie had.

Het meest belangrijke waren wel de poppen van Harry van Tusschenbroek. Er is maar één mens op de wereld die zo volkomen geraffineerd een „ballet des ossements” kan construeren. De smaak is volkomen opgevoerd tot een surrealistisch geheel van een eindeloze verfijning. Alles is harmonie, de kleur, de vorm en de compositie en de mystieke ondergrond van deze hallucinante, onwezenlijke poppen, maakte deze inzending tot een openbaring. Dit werk is verwant aan Brenghel, Bosch en Ensor!

Het glaswerk was volkomen zuiver van vorm en gaaf van afwerking, evénals de ceramiek. De affiches waren streng van compositie en met een speelse lijn opgezet. Er was niets op deze tentoonstelling dat stuitte, alles was volkomen in stijl en rustig te bekijken, en toch voldeed het me lang niet. Men mistte alle gratie en geest, alle verfijning en teerheid.