is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 10, 15-10-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MADONNA

door Wdlem J~fofh uizen

Willem Hofhuizen „Madonna

„Madonna*’

De jonge schilder en teekenaar Willem Hofhuizen, sedert korten tijd in Limburg woonachtig, sluit in zijn werk, dat van oorspronkelijke persoonlijkheid getuigt, eenigszins aan bij de moderne Franschen en Italianen.

Invloeden van Charles Dufresne en Campigli zijn in menig schilderij te herkennen. Ofschoon Hofhuizen hoofdzakelijk langs den weg van improvisatie en experiment tot een eigen vormgeving tracht te komen, wist hij reeds een bijzondere decoratieve en compositorische bekwaamheid te verwerven, waarbij zijn kleur vaak aan die van oude fresco’s herinnert. Ook in zijn glas-in-loodraampjes toont hij zich een schilder, voor wie het kraditioneele spinrag dei grisaille opgehouden heeft een wezenskenmerk te zijn van de glasschilderkunst. Met nieuwsgierigheid zien wij uit naar den groei van dezen jeugdigen kunstenaar, in wie wij meer dan een gemiddelde begaafdheid aanwezig achten.

J. V.