is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 12, 15-12-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTZALEN Noordeinde 64 a – Den Haag Oude en Scli iiderijen Werken van Aris Knikker Anttqulteiten – Curiosa Atelier ter restauratie van schilderijen. Gelegenheid tot inzending van goederen zowel voor veilingen als voor verkoop uit de hand. Een meer dan 50- jarige ondervinding garandeert U een vakkundige behandeling. Hv Algem. Kunsthandel Dir.: P. J. Zürcher.

art™ |][Sljll[l[l stelt het onafhankelijk weekblad DE PRINSESTAD ter beschikking voor ieder, die zich op De Prinsestad abonneert of nieuwe abonné’s aanbrengt. ZO is het, fciezett van een Kerstcadeau geen probleem meer, want Ji wie zichzelf of een ander voor een jaar abonneert ontvangt een In terra-cotta uitgevoerd, geglazuurd wapen van Nederland of Ned.-Indlë t£ wie twee jaar-abonné’s aanbrengt, ontvangt een koperen vaas, vervaardigd uit een granaat, afgeschoten door de Engelsen bij de bevrijdlng van Oost-Brabant v wie drie jaar-abonné’s aanbrengt, ont” vangt een jaar-abonnement op Die Constghesellen en loot tevens mee voor een waardevol schilderij van den meester Arle Knikker. Nieuwe abonné’s ontvangen de In December verschijnende nummers gratis! Abonnementsprijs I 10.— per jaar. Vraagt een gratis proefnummer aan de Administratie: Koornmarkt 69, Delft.

TENTOONSTELLING Schilderijen en tekeningen uit de eerste helft der 19e eeuw. Opening Vrijdag 26 Deo. 1947, 16 uur. Geopend van 26 Deo. 1947 t.e.m. Zondag 4 Jan. 1948 COLLECTIE Pieten A. Seheen TITUS BBANDSMA LYCEUM TE OSS onder auspiciën van de OSSE KUNSTKRING. F. A. SCHEEN H. J. VERWIEL Den Haag Waalwijk

unslLan^et il. G. D [ 11S Ie MIDDELXANDSTRAAX 27 BOTTERDAM TELEFOON 30491 HET BETROUWBARE ADRES VOOR WERKEN van ERKENDE MEESTERS TEGEN LAGE PRIJZEN