is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 2, 15-02-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 nieiuup i?pelclen in y4mótenlam

door Willy Boers

Frits Sieger, kop van P. C. Hooft, kleimodel voor het in zandsteen uitgevoerde beeld (Head of P. C. Hooft, clay-model for the image executed in sand-stone).

Amsterdam is nooit rijk geweest aan openbare beeldhouwwerken. De charme van de hoofdstad ligt op ander terrein. Het voortreffelijke stedebouwkundig inzicht van de 17-eeuwse bouwmeesters heeft Amsterdam het unique karakter gegeven waarop het heden terecht trots kan zijn en ten opzichte van andere hoofdsteden een eigen plaats inneemt. De nieuwe wijken, waarmede de stad in alle richtingen werd uitgebreid, vragen echter wel om beeldhouwwerken. Er zijn plaatsen genoeg, waar een goed beeld de aantrekkelijkheid van het geheel zou verhogen. Door het brede inzicht van een vooruitstrevend gem*eentebestuur is er tot voor kort voor de oorlog goed werk verricht en zijn er door samenwerking van architect en beeldhouwer mooie bruggen tot stand gekomen. Het ziet er naar uit, dat na de oorlog deze lijn zal worden voortgezet.

Het feit, dat onze grote zeventiende eeuwse dichter en schepper van de „Nederlandsche Historiën”, P. C. Hooft voor 300 jaar stierf, gaf het gemeentebestuur van Amsterdam de gelegenheid om aan de beeldhouwer Frits Sieger opdracht te geven om een borstbeeld van den dichter te maken, dat op de hoek van de P. C. Hooftstraat en de Stadhouderskade is geplaatst. De beeldhouwer Frits Sieger werd 5 Mei 1893 te Amsterdam geboren. Zes jaren heeft hij onder de bekwame leiding van Prof. Brouwer aan de Rijksaca-

demie gestudeerd. Het is met grote dankbaarheid dat hij aan deze jaren terug denkt.

Voor de Gemeente Amsterdam heeft hij reeds enige opdrachten uitgevoerd, zo b.v. bevinden zich op de Marathonweg boven een poort enige gevelstenen, terwijl in het tuindorp Oostzaan een beeld van hem de Gemeenschapszin symbolisch tot uitdrukking brengt. Voor de Rembrandtschool heeft hij een bijzonder fraaie kop van deze grootmeester der 17- eeuwse schilderkunst gehakt.

Sieger neemt een geheel zelfstandige plaats in tussen de hedendaagse beeldhouwers. Prefereren de meesten het brons, Sieger geeft de voorkeur aan de steen, waarin zijn beste werken dan ook zijn uitgevoerd. Ook deze Kop van Hooft is in zandsteen gehakt en is geplaatst op een zuil van dezelfde steensoort.

In dit borstbeeld wordt de man herdacht, die door z’n „Nederlandsche Historiën”, een monument in proza, heeft geschapen, van onze vrijheidsstrijd tegen de Spaanse onderdrukking.

Een herdenkingsmonument voor de slachtoffers uit de strijd tegen de Duitse tyrannie werd opgedragen aan de Italiaanse beeldhouwer F. Carasso, die reeds jaren in ons land woont en door gevoelige gave plastieken terecht een zeer goede naam heeft zowel bij zijn collega’s als bij de kunstliefhebbers.

De opdracht voor dit zeer grote beeld ging uit van het Nederlands Olympisch Comité, dat hiermede de zeer vele slachtoffers uit de sportwereld wil gedenken. Daar dit beeld geplaatst zou worden boven op het Stadion, stond de beeldhouwer voor een zeer moeilijke opgave om z’n beeld in het grote Stadion