is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 3, 15-03-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

The Leyden painiei A. C. Rosemeyei discover ed in an anlique-shop the poitrait oi the painlei Henricus, repioduced herewith. The laüei's name is leally Hendricus Jansen, a wellknown painlei and drawer in Holland towards the end of the previous centuiy. Hemicus was bom in 1867. He painted the panel in 1884, al the early age of 17, thus giving remaikable proof of a specially early ability. The colour is modest, as was the custom of that time, the wotkmanship clevei and sensitive’ betraying the hand of a young master.

Henricus, kopje geschilderd in 1884 op 17 j. leeftijd (Head, painted in 1884 at the age of seventeen).

kringzaal hield hij eens een tentoonstelling van tekeningen na een reis naar Tunis, die hij had gemaakt. Enkele ervan heb ik nooit vergeten, pastels van een bijzondere makelij, laag over laag gelegd en elke laag gefixeerd met een sterk bindende stof, mogelijk wel een oplossing van caseïne. De pastels had den iets van olieverven, de taferelen dn de lucht open en licht, sterk van bouw. Maar de mooiste daaronder waren taferelen ontleend aan de z.g. Ramadannachten, die in de grote vastentijd der Mahomedanen vallen, taferelen gehuld in een geheimzinnig clair obscuur, verwant aan de magie van Rembrandt, hoewel zij het merkteken van een eigen opvatting en manier droegen. De oude magiër was dus in hem blijven leven en men begrijpt

ook in dit verband wat de lustrumfeesten voor hem geweest zijn, niet enkel plichtmatig vervulde opdrachten, doch een levensvervulling. Maar om den jongen schilder gaat het in ons geval en die legt met deze kop al een opmerkelijke proeve van bijzonder vroege begaafdheid af. De kleur is modest, naar de aard van die tijd, de factuur kundig en gevoelig en verraadt de hand van een jong meester. Het is een Ievend mens, dien wij hier voor ons zien. De rechtse scheiding zou aan een spiegelbeeld kunnen doen denken. Een zelfportret?

Henricus schilderde het paneel in 1884, in Luik, waar hij toen inderdaad toefde. Plasschaert vermeldt als zijn geboortejaar 1867. Hij was dus niet ouder dan nagenoeg 17 jaar, toen hij het schilder-

de. Zoiets op die leeftijd te kunnen makèn, mag werkelijk een niet alledaagse prestatie heten en het motiveert ten volle de verwachtingen, die men van hem koesterde,

Plasschaert geeft o.a. de volgende bijzonderheden: Henricus (eigentlijk Hendricus Jansen) is 2 Jan. 1867 in Den Haag geboren, en daar Febr. 1921 gestorven. Van af zijn 14‘/=—I6V2 jaar in Luik; 16V2 —’l9 Haagsche Academie, 20 —2sste Parijs, Frankrijk, Normajidië, Bretagne. Dan weer in Holland Tunis (1899 —1901); in Rhenen; in Den Haag, etc. Hij lithografeerde, 1 ? ets maakte hij.