is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 3, 15-03-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henry Moore, ~Rij Slapers” (”A row of sleeping people)

hebben af getekend. Volledige en preciese objectiviteit bestaat niet, zelfs niet bij de fotograaf, die een interieur of landschap nog onder die belichting zal nemen, die voor hem het meest bij draagt tot de sfeer, die hij zich in dit interieur of over dit landschap denkt. En wat is objectiviteit anders dan het middelpunt in de cirkel van mogelijkheden tot subjectiviteit?!

Zonder te ontveinzen, dat het ideale oorlogsschilderij een harmonisch evenwicht tussen juiste weergave van de uiterlijke verschijningsvorm en duidelijke expressie van de teweeggebrachte emotie in zich moet besluiten, heeft het comité bij zijn opdrachten en aankopen de nodige aandacht besteed aan die werken, die, hoewel ze soms de schaal geheel naar de subjectieve zijde laten doorslaan, toch voor een bepaalde groep of een bepaald genre personen de ideale weergave van het oorlogsleed en de oorlogsinspanning zouden kunnen zijn.

(Tekst en illustraties ontleend aan het in voorbereiding zijnde boek: „Kunstenaars op het slagveld”, een tachtigtal Engelse warpictures, verzameld door luit. Ton Raaymakers, en van een inleiding voorzien door-Lou Hoefnagels).

Theo Dobbelman, „La Petite", 19J8 (Little Girl, 1948)

TENTOONSTELLINGEN TE AMSTERDAM

Wie tentoonstellingen bezoekt, is uit op de verrassing. Hij verwacht ergens iets nieuws te zien en met deze verwachting wandelt hij de expositiezalen door. Dan wordt zijn oog hier en daar plotseling geboeid door een merkwaardige opzet, een frappante kleurstelling, een gedurfde compositie of door de -wijsheid, die sommige oudere schilders kan kenmerken en die de techniek geheel doet vergeten en de aandacht op het innerlijk richt. _ _ _

De tentoonstelling- van „Artl et Amicitiae” stelt, zo bezien, nogal teleur. Hier exposeerden R. de Balbian Verster—Bolderhey, J. Bauer—Stumpff, Theo Dobbelman, Otto B. de Kat, Alfred Krenz, Bart Peizel, Cor Reisma, Thijs Sterk en Willem Witjens. Bijna 90 stukken vond men hier bijeen, maar behalve de kleinplastiek van Dobbelman .en enkele portretten van Bart Peizel is er weinig opvallends te