is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 4, 15-04-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cêcCo^^^lfcn

Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren „Die Constghesellen”

Secretariaat: G. H. R. E. Hartman,

Hoogstraat 7, Den Haag, telef. 113872.

Hoofdredacteur: L. M. van Breen

Red.: P. A. Scheen en N. Verhangen

Red. en Adm.: „Het Periodiek”

Dir. Joh. J. Krop, Hippolytusbuurt 25

Delft, Telefoon 2474. Giro 29917

(Fa. R. Mees & Zonen, Delft)

Verschijnt maandelijks

Abonnementsprijs f 12. per jaar

Losse nummers f 1.20

Voor België: N.V. De Nederlandsche

Boekhandel, St. Jacobsmarkt 50,

Antwerpen

Abonnementsprijs per halfjaar fr. 100

per jaar fr. 200, losse nummers fr. 20

Voor Zuid-Afrika: Die Van Schaik

Boekhandel, Postbus 724, Pretoria

Abonnementsprijs per jaar 30/—

Losse nummers 3/—

(English version; H. O. Jager, Delft)

Fa. A. J. Fleijclenrijk Jr. j j I Amsterdam – s-Graveniuige – r IJ tl [.ouden – NewAock

INHOUD

Het museum voor Moderne Kunst Pag. 451

Kunstnieuws Pag. 453

De Frick-collectie in New-York Pag. 455

Wie schilderde deze handen Pag. 456

De wandschilderingen van Dolf Henkes op het vliegveld Hato te Cura^ao Pag. 458

Die Constghesellen voor onze soldaten in Indië Pag. 460

Nederlandse Tapijtkunst Pag. 460

Een kunstnaaldwerkster en haar edelsmid door Elizabeth Petra Plantenga Pag. 465

S>mboliek en Iconografie der Christelijke kunst Pag. 469

Gotisch Lampje Pag. 469

De beeldende kunst in het Postzegelalbum door W. H. Wolff Pag. 479

Ceramiek van N. Teplow Pag. 472

Waarom ik graag in Parijs ben door Jan v. Heel Pag. 474

Van de ene tentoonstelling naar de andere Pag. 476

Gehouden en nog te houden tentoonstellingen Pag. 478

Heeft U belastingmoeilijkheden? l.nnt (leze Ijeliandelen door een in de practijk gesclioolde adinittisiraleni Geen kosten vooruit ! Brieven onder nr. 27 administr. van dit ijlad.

MW. Krooshof DEVENTER Vertegenwoordiger: Slaaflijsleniabnek ~Heko'’ Hilversum

Ff cd” Herenkapper Manicure Achterom 67 – Den Haag

Wij zoeken contact met geregelde afnemers van meerdere schilderijlijsten. Daarvoor rekenen wij dan de concurreerendste prijzen voor onze ornamentlijsten; zeer aparte modellen, prima Ie klas afwerking, zeer mooie goudtinten.

Hollandsche Lystenfabriek „SCHIPPERS” Stille Veerkade 26, DEN HAAG