is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 27, 07-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal afgelegde treinkilometers bedroeg: met locomotieven 191.927 tremkilomieters. miCt benzo-electrische motorwagens 490.627 „ met electrische motorrijtuigen 52.842 „ Totaal 735.396 treinkilometers.

De locomotieven verbruikten: totaal per treinkil. Cokes \ Briketten j 953.176 K.G. 4.966 K.G. Olie 6.739 L0.035 L. Cilinder-olie 1.652 K.G. 0.008 K.G. De miotorw,a'e“ens veAruikten : , per w'agenkil. totaal Benzine 290.509 K.G. 0.599 K.G. Benzol 4.850 K.G. 0.580 K.G. Motor-oilie 10.748 L. 0.022 L. TVl achine olie 7.274 L. 0.015 L. Consistentvet 3.491 K.G.; 0.007 K.G.

Bovendien werden door de benzo-electrische motorwagens afgelegd in voorspandienst 1656 kilometers en als motorwagen alleen 728 kilometers.

De electrische motorrijtuigen verbruikten in; IQI3 19H ' totaal per treinkil. totaal per feinkil. Electr. stroom 270.3 S K.W.U. 0.423 K.W.U. 23522 K.W.U. 0.445 K.W.U.

Ï3e bedrijfsontvangsten bedroegen: Per iaarkilom. dagkilom. treinkilom. in 1913 * „ 4.340,60 „ 11,86 „ 0,36’ in IQI4 „ 3-879,51 „ 10,63 „ 0,36 De ontvangsten in totaal bedroegen Per jaarkilom. dagkilom. treinkilom. in 1913 / 4.657,46 f 12,76 f 039"^ in 1Q14 „ 4.265,19 „ 11,68 „ 0,39'’ De bedrijfsuitgaven bedroegen Per jaarkilom. in / 3-343;43 dagkilom. / 9,16 treinkilom. / 0,28^ in IQ14 „3.276,58 „ . „ 0,30- Die uitgaven voor het oodefhoud van het rollend materieel bedroegen: 1913 1914 totaal p. treinkil. totaal p. treinkil. Locomo.ieven 9,050,58 f o,o4« / 6.610,70- t opy benw-electrische motorwagens 4.748,375 „ 0,03 ,, 10.400,03 ,, electrische motor ni tuigen 1.784,44 >, rijtuigen en wagens 7.201,56 ,, 0,029 1.624,24- „ O.Uj 0,0Q9 ,, 5.888,02 „ 0.00^

Reizig'ersvervoer. Vervoerd werden: reizigers op conducteurscoupons 850.906 met een opbrengst van f 1:0.701,21. Militairen 2310 met f 492,68. Reizigers op gezelschapsbiljetten 3117 met f 494,55V2. Extra vervoer van reizigers 389 met f 188,60. Tienrittenboekjes le en 2e klasse, aantfl 7131 met f 5.052,85. Verkeer met S.S., aantal 21.287 „e. / 3 985,Verkeer rrret H.IJS ->>«> « ƒ 85,2272. Abonnementen 591 opbrengst / 0.007,05.

Pensioenfonds. Het pensioenfonds ten behoeve van het personeel klom na bij- en afschrijving tot / 57-377?32

Mededeel in gen

, WINST- EN VERLIESREKENING over iqi4. Debet. -- C r e d i t. f 224,062,70 ,, 6.8i8,685 „ 3.000,— „ 16333.34 „ 2.505,28 „ 2.936,97 „ 5-000,— „ 20.441,13^ „ 8.609,096 Bedrijfsontvangsten / 265.292,64 „ 1614,74 „ 16.606,79 „ 8.152,55 Vergoeding voor medegebruik van andere lijnen Verschillende baten Interest 4 1898 Verzekering ingevolge de Ongevallenwet Verschillende verzekeringen Bijdrage aan het Pensioenfonds f 291.666,72

balans op 31 December 1914. Debet. • – Credit. , )oude lijnen / 1.057.216,77 „ 132.706,53“ „ 163.649,11 „ „ 774-944>85 „ 23.907,76 „ 95-855.90 „ 28.361,63 „ 104.497,72 „ 89 560,74 „ 1-518,60 /■ 2.546.090,65 Maatschappelijk kapitaal ƒ2.000.000,— „ 403.000,— » 280,— " 770,- „ 168,75 „ 19.651,725 „ 1.027,91 „ 61.732,075 „ 7-655.— „ 2.686,67 „ 40.509,425 „ 8.609,095 Weg en werken j^^niersfoort—Zeist Werktuigen, gereedschappen en verdere in -Onverschenen ODligauerenLe VV ci<H UtJl ‘'C4.C*,! ... Verschilienne creaiteuren Verschillende debiteuren /■ 2.546.090,65

Inhoud ,Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwezen'' Ao 5- Gebruik van- en beschikking over en t? vnuvegen door den staat (slot) – Eeriige bladzijden Indische spoorwe-gpolitiek 4 (De Bantamlynen van den Staat). Hervorming van het Staatsspoorwegbe j

Ned Indië De verkeersstremming op oen apouiwc„ Samarang-Vorstenlanden tusschen Tjepper en Klaten – Boekbespreking. Technische eenheid op i ‘ bied bij de spoor- en tramwegen op Java. Indisclre Begrooting voor 1915. Korte Berichten. Open betrekkingen. Maandopbrengsten.