is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 31, 04-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖEBR. HIMMELSBACH FREIBURG i.B. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen \ 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen In I Binnen- en Buitenland I Opgericht 1846.

V ertegenwoordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericht 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. – Telephoon 3077. Verlwaren, llollaudsehe en Eugelsclie Eakkeu. Eenieste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kiinstpiiiinsteen van de Sclmmaclierscbe Fabrik.

Creosoteeren Kyaniseeren levering van alle tegen bederf bereide houtwaren. Dwarsliggers. Wlsselhout. Telephoonpalen. Bezaagd hout enz. VAN SWAAY & Co. Telephoon 194. DEN BOSCH.

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrijtulgen, met of zonder initialen en figturen. J. A A. L£ POOLË, Leident. RecMspraak door Rokldsiaooeii. Voordracht, gehouden voor de Orde van Ad vocaten te Rotterdam op 8 Januari 1909 dooir O- Z.A.A- "bcT -tLFt. Prijs r – ,50. Verkrijgbaar hij den Boekhandel en NIJGH & VAN DITMAR’s Uitgeversinaatsch. Rotterdam.

Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens aZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE I^OGELLAGERS F" AMSTERDAM ■ Heerengr, 587. Beste Fonstrucl ie.

De Petroleum Persgasfabriek te Voorburg Z.H. TELEFOON 62 levert petroleumgas in stalen flesschen samengeperst tot 125 atm. ter verlichting van Tram- en Spoorrijtuigen, Stations enz.

Fabriek tot Houtbcreiding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbcreiding Feijenoord. Telefoon: No. 3332. CREOSOTEEREN Gedeeltelijk Creosoteeren van Palen CREOSOTEEREN ’ KUANISEEREN volgen, het Rüping-.ysteen. BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout

NIJGH & VAN DITMAR ROTTERDAM.