is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 37, 15-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Telefoon 103.

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-artikelen Vervaardigen o.a. Sponning cn Tochtband

Tel.-A(I.: GOMFABRIEKJ

ÖEBR. HIMMELSBACH FREIBURÜ i.B. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen fn Binnen- en Buitenland Opgcricht 1846.

V ertegen woordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

Biedt zich aan,

WERKMEESTER

of CHEF-MACHINIST, tevens goed bekend met Bootmachines en diverse Werktuigen. \'oorzien van zeer goede referentiën. Br. fr. lett. W. A. M. aan NiJGH & Van Ditmar’s Alg. Adv.-Bur., R’dam.

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK IVIEN WENDE ZICH TOT Nijgh&VanDitmar’s BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WIJNHAVEN I 13 TEL. 7841 EN 7842 ROTTERDAIVI

Abonneert U op UILENSPIEGEL

De Petroleum Persgasfabriek te Voorburg Z.H. TELEFOON 62 levert petroleumgas in stalen flesschen samengeperst tot 125 atm. ter verlichting van Tram- en Spoorrij tuigen, Stations enz.

RecMspraak Éor ScheidsiaDiea. Voordracht, gehouden voor de Orde van Ad vocaten te Rotterdam op 8 Januari 1909 door JS/Cr. O- "F. Prijs f —,50. Verkrijgbaar bij den Boekhandel en NIJGH & VAN DITMAR’s Uitgeveraniaatsch. Rotterdam^

Fabriek tot Houtberetdtng tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM

Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon: No> 3332.

CREOSOTEEREN volgens de gewone voorschriften CREOSOTEEREN volgens het Rüp in g-systeem

UWAKoLIGULKo, PALEN, BEZAAGD HOUT

GedeeltelijkCreosoteeren van Palen irnAiviïciri7Drivi KIJANISEEREN van Palen en Bezaagd Hout

NIJGH & VAN DITMAR ROTTERDAM.