is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 38, 22-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Seflert 1 Juli. 2) Voorloopige opgave. 3) Ten deele voorloopige opgaven.

Sedert 1 Januari. Aantal jrersonenvervoer. vervoer van Opbrengst Totaal der Totaal der opbrengsten. JNAmiiiN DER iVlAAlÖUllAt'riJfiJN. in exploitatie Aantal. Opbrengst. Bagage, Goe* deren en Levende Dieren. Diversen. opbrengsten. 'l. 0 si per dagkil. Stoomt.r.-Mü ~’B-Bosch-)19l5 13482 565 4474 04 299 |so 18256 106 110167 62 Helmond” ƒ1914 11036 795 98801 38 Stoomtr. Mij „Breskens-11915 Maldeghem” ƒ1914 >St.tr.-Mij „Maas en Waal '1915 – 1914 St. Tr.w.-Mij. Oldambt-1915 30 1987 225 1025 75 12 92 3025 895 .3 25 49067 53 6 73 Pekela 1914 30 3903 235 1514 35 117 42 5535 006 5 95 50056 02 6 87 Stoomtram Tiel-Buren\l9ls Culemborg ƒ1914 __ Stoomtr.Mij.Venlo-Maas-11915 20 11755 1770 11 1776 85 459 54 4006 50 6 17 29122 69 5 99 bree-Helden ƒ1914 20 6299 969 785 965 42 214 50 2149 70 3 465 29576 66 6 085 Stoomtram „Walcheren” 1915 27,23 29.399 6416 025 1291 24 374 42 8081 683 9 57 44071 9.35 6 65 1914 27,23 169.38 3280 65 925 075 468 66 4674 385 5 535 36.349 92 5 465 Trw.-MS „deGraafsohap”l9ls 18,258 9838 1700 58 1513 38 .35 86 3249 82 5 741 19310 655 4 .352 •» »» n 1914 18,258 3620 605 636 920 87 61 02 1587 526 2 80-‘ 20186 586 4 54» Trmw.-Mij „de Meijerij”. 1916 'l2O 70450 12478 .395 10495 355 965 36 23939 11 6 4.36 , 172831 02 5 925 >* if 1914 120 46980 8720 025 6176 16 620 625 15516 81 4 17 154165 96 5 29 Trw.-Mö „Zutph.-Emm.”1915 42,075 29876 5152 91 .3518 14 .3,52 98 9024 03 6 92 62014 025 6 06 ** n 1914 42,075 8297 1929 29 1914 665 210 15 4054 106 3 11 66024 915 6 47 TweedeN.-Holl. Trw-MÖ-1915 57 27600 7200 1500 36.300 19 25 219800 1914 57 21700 4800 1400 27900 15 45 202400 Twent. Electr. Trw.-Mij. 1915 7,42 – 4.309 95 102 04 4411 99 19 18 27125 56 15 04 » >f ff 1914 7,42 3276 45 102 59 3379 04 14 69 29386 98 16 30 West], St.-Tramw.-MÖ 1915 ff 1914 Z.JNed. Stoomtr. weg-Mij. 1915 1914 Znider Stoomtr. weg-Mij 1915 ' 1914 – _ , Batavia El.tr. Tram-MÜ 1915 18,4.54 28200 28200 209210 ff ff 1914 18,4 54 27513 27513 213400 __ . Dell Spoorweg-Mïi 1915 • ff ff ff é • ■ . . . 1914 Deli Stoomtramw. Mij 1915 ff ff ff 1914 liediri Stoomtram-Mij. 1915 71900 71900 391526 ff ff 1914 72422 72422 388481 Malang Stoomtram-Mij. 1915 62.500 62500 316224 ff ft 1914 48804 48804 277993 Ned. Ind. Spoorw. Maatsch. Lijn: Samar.-Vor- j1915 • stenl.-Willem I ... f 1914 Lijn Batavia—Buiten-1915 —■ zorg 1914 • Lijn : Stoomtr. Djokja-11915 – Brossot H 914 Lijn: Stoomtr. Djokja-1915 ■— . Willem i f 1914 _ . Lijn : Sttr. Goendih- ' 1915 Soerabaja 1914 Lijn Stoomtram 5010i1915 il9l5 Bojolali f 1914 E ederlaudsch-lndiscbe... 1915 47000 95000 -1) Tramweg-Maatschappij 1914 47722 94807 -1) Maart. Stoomtram-Mij. Hulst 1915 13,5 _ 2075 175 1560 326 54 48 3689 98 8 82 11617 825 Ci oG Walsoorde 1914 13,5 1213 275 1016 25 2229 526 5 .33 6546 87 5 39 April. Haarlem-Zandv. Spoor-1915 3106 62 544 26 42 795 .369.3 675 14 48 weff-Mii 1914 15223 105 9 40 Stoomtram-Mij. Hulst-\I9LS 13,5 2205 75 1383 15 16 38 3605 28 8 90 Walsoorde ƒ1914 13,5 1345 20 998 775 113 20 2457 175 6 07 9004 045 5 5S Mei. Stoomtram-Mij. Hulst-1915 1.3,5 2237 10 1250 50 566 17 4053 77 9 69 19276 875 9 47 Walsoorde j 1914 13,5 1455 05 795 75 531 .34 2782 14 6 65 11786 185 3 78