is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 50, 15-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAMWEG-LOCOMOTIEVEN Fabrikaat J. A. MAFFEI, München. MOTORLOCOMOTIEVEN Fabrikaat KROMHOUT, Amsterdam. PERSONEN- EN GOEDERENTRAMWAGENS Eigen Fabrikaat. Projecteeren en uitvoeren van spooraansluitingen aan de lijnen H. IJ. S. M. en S.S. met bijlevering van RAILS, LOCOMOTIEVEN EN WAGENS, DU CROO d BRAUNS N.V. Verkoopbureau voor Holland, Damrak 37/38, Amsterdam. Telefoon 3868. Fabrieken: Valkenwee 1. Amsterdam. Telefoon 3861. 3871 en 10662.

Electrische Boormachinefabriek IAUM en Technisch Handelsbureau ClVllll Lil I IIV V Lil Anna v. Buerenstraat. Telefoon 4-533. DEN HAAG.

RADIATORENVERF in verschillende kleuren. ALUMINIUM-RADIATORENVERF (bestand tegen een enorme hitte) Fabrikanten OOSTERVELD & ROMIJN, ZAANDAM

Abonneert U op UILENSPIEGEL

Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens aZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE I^OGELLAGERS ■p- AMSTERDAM ■ Heerengr. 587. Beste Constructie.

Rechtspraal iaar SahellsiaaDen. Voordracht, gehouden voor de Orde van Ad vocaten te Rotterdam op 8 Januari 1909 door JSdir. C. F. Prijs f ,50. Verkrijghaar bij den Boekhandel en NIJGH i VAN DITMAR’a Uitgeversmaatsch. Ttotterdam.

SCeiITT k LÖTTSIEPEN, te Elberfeld. Leveren voor Spoor- en TRIJP, GORDIJNEN, zonder en IVlonogpram. kwaliteitên. Voute kleuren.

Fabriek tot Houtbereiding tegen Bederf. C MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon: No. 3332. CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen volgens de gewone voorschriften UWAKoLIL»L»tiKo, CREOSOTEEREN PALEN, KIJANISEEREN volgens het Rüp in g-systeem BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout