is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 4, 26-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) Voorloopige opgave. 2) Ten deele voorloopige opgave. 3) Sedert i Juli.

Opbrengst Sedert 1 Januari. Personenvervoer. pan NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. kilometers vervoer van uporengst Totaal der Sn3 ® Totaal Opbr. in exploitatie. Aantal. Opbrengst. deren en Levende Dieren. Diversen. op brengsten. 0 “"iS oer opbrengsten. per dagkil. Dell Spoorweg-MS J915 92 205000 71 38 2187000 — . IJ >j jj 1914 92 — — 210262 73 72 2217620 — Dell Stoomtramw. Mi] 1915 265 — — — 137000 — 16 38 1216000 — „ 1914 170 — — 98194 18 33 1082396 “ — Kediri Stoomtram-Mij. 1915 — — — — 40700 — 632605 — „ „ 1914 — — — — 33757 — 599507 — — Malang Stoomtram-Mij. 1915 — — — 39000 -1) — 516040 — 1914 — .— — — — 29846 — — 442216 — Ned.Ind. Spoorw. Maatscli. Ljjn: Samar.-Vor— — — — — — — — — — stenl.-Willem I ... jl914 — — — — — — — — — — — — Lijn Batavia—Buiten-) 1915 — — — — — — — — — — — — zorg (1914 — — — — — — — — — — — ■ Lijn : Stoomtr. Djokja-|1915 — — — — — — — — — — — — Brosaot ƒ1914 — — — — — — — — — — — — — — — Lijn: Stoomtr. Djokja-(1915 — — — — — — — — — — — — Willem 1 (1914 Lyn: Sttr. Goendih- )1915 Soerabaja (1914 — . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —' — — — — — — — — — — — — — ~— Lijn Stoomtram Solo—il9l5 — — — — — — — — — — — — — — Bojolali ƒ1914 — — — — — — Nederlandsch-lndische... 1915 — — — — — 47000 — — — 274000 — — — Tramweg-Maatschappij 1914 — — — — — —. — — 47986 — — — 271273 -®) — — Juli. 422582 Nederl. Tramweg-Mij.... 1915 292,767 184659 41362 52 26068 63 5018 29i 72449 44i 7 98 57 7 IJ „ „ 1914 265,917 164144 37863 m 19211 71 4500 65è 61575 70 7 47 400159 66^ 7 67 Augustus. 2096310 91i 58 30 Ned. Centr. Spoorw.-Mi] 1915 148 202777 43 104610 52 1766 96 309154 91 — — „ „ „ 1914 148 — — — — 128263 54 — — 1789005 69 49 v5§ Nederlandsche Tramw.-)1915 292,767 222630 50374 22 26897 11-2 4919 25| 82190 59 9 051 504773 16 7 6H Maatschappij ƒ1914 265,917 106574 24525 61 13506 67 4298 23 42330 51 5 131 442490 17| 7 32^ September. 38 122072 13| 27 Holl. Buurtspoorwegen . 1915 61,472 44581 7649 ö7i 6184 69 1624 22 15458 481 8 7 j, „ „ 1914 61,472 35090 5901 02f 4185 91| 1475 96 11562 90 6 27 97265 72 5 82 Zuider Stoomtr.w.-Mij. 1915 — 6895 86| 4734 531 221 58 11851 98 10 16 97917 36| 9 1914 — — 4631 86i 3228 15 218 46 8078 471 6 921 77781 65 7 33 Ootober. 137985 38 Holl. Buurtspoorwegen.. 1915 61,472 39784 6607 m 7079 58 2226 05 15913 151 8 35 29 7 .. „ 1914 61,472 37496 6336 70 4771 23 869 29 11977 22 6 28 109242 94 5 10 84 St tr.w.-Mij. Hulst-Wals- 1915 2643 92| 4383 20 696 19 7723 3H 18 45 42552 03| 37 oorden 1914 4224 87| 2743 95 525 05 7493 871 17 91 27870 52 6 79 Zuider Stoomtr.w. Mij. 1915 7222 44® 5079 46 221 58 12523 48® 10 40 110440 85® 9 34® 1914 if »» ti st SS S.iSX'T — — 6377 41 4185 39 219 14 10781 97 8 94® 88563 62 49 Oost-Java St.tr. Mij. 11 20 Lijn: Modjokerto-Ngoro 1915 44 — — — — — — 12400 — 9 10 149900 „ „ 1914 44 — 14300 — 10 50 148600 — 11 10 Lijn; Soerabaja-Krian 1915 37 — 42900 — 37 40 413100 — 36 75 „ I. 1914 37 41500 — 36 20 429800 38 20 Semarang—Gheribon 1915 360 — — 244800 21 95 2515500 23 Stoomtram-Mij 1914 333 — 256500 24 85 2628400 — 25 95 Seraioedal St.tr.-Mij 1915 91 — — 76500 — 27 10 616900 22 30 „ „ I. 1914 91 — 74300 26 35 617700 — 22 35 Samar. Joana St.tr. Mij. 1915 402 . — 202400 — 16 25 2011000 — 16 45 ,i ■ 1914 406 — — 224700 — 17 85 2202500 18 15 November. 21 Dedemsv. Stoomtr.-Mij. 1915 140 34414 8481 08 16764 25 921 58 26166 91 6 23 290805 91-J 6 „ .. „ 1914 140 28904 7416 37 17024 11 1004 m 25444 671 6 058 263156 22i 6 058 Eerste Ned. El. Trw. Lijnen: Ceint.-Haarlem-J.q, . Bloemend., Haarl. – Overv.J 10,2 10,2 267602 242274 12717 01 — — 12717 01 41 37 56 66 149123 85 43 40 77 74® Elec.Spw.Mij.Lijn: Amst. 1915 28,2 300726 46405 14 124 63 — — 46528 79 55 — 652043 03 69 22® Haarlem—Zandvoort.. 1914 28,2 261386 54 05 — 61 06® Holl. IJz. Spoorw. Mij. 1915 1596 210255C 146178S 1093665 — — 2655022 — 30480237 — „ „ „ „ 1914 1550 1332227 — — — Mij. tot Expl. van S.S.... 1915 1875 1680903 48 1967477 62 132507 34 3780888 44 — 4099042S 48 65 45 1850 — — — 33742567 78 51 59 Nederl. Tramweg-Mij. ... 1915 — — 3938É 12 2625S 37 6071 55 71711 04 8 16® 71973i 75® 74® „ ... 1914 — — 30066 08® 21842 43® 528tl i37® 57192 89® V 17 61406S 83® 7 26