is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 8, 23-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l) Vooilooptg-e opgave. 2) Sedert i Juli.

OpDrengsi vervoer van van Sedert 1 Januari. Aantal Personenvervoer. Opbrengst Totaal der I«l Totaal der opbrengst \ Opbr. per dagkil. INAJttlilN DER MAAXÖUJIAt't'iJJiiN. in exploitatie Aantal. Opbrengst. Isagage, uoederen en Levende Dieren. Diversen. opbrengsten. £s .a ® O ao.:S O Al en. „St.tr. Hulst-Walsoord.” 1916 • _ _ 1915 Stoomtr.-MÜ ~’s-Bosch-11916 8823 2P 4299 22 299 50 13421 93’ __ Helmond” f 1915 11930 82 Stoomtr. Mö „Hreskens-1916 , Maldeffhem” (1916 St.tr.-Mij „MaasenWaal’ 1916 31,4 4766 58 1440 35’ 143 45 6350 38’ 6 52 6350 38’ 6 52 1915 31,4 3513 57’ 1095 16’ ' 63 59 4672 33 4 80 4672 33 4 80 St. Tr.w.-Mij. Oldambt-1916 ■ ■— Pekela 1915 ~ Stoomtram Tiel-Buren-11916 Gulemborg H 915 Stoomtr.Mij.Venio-Maas-11916 bree-Helden 1915 1916 ~ _ Stoomtram „Walcheren” 27,230 21891 3482 65 1562 54 1333 72 6378 91 7 55’ 6378 91 7 55’ 1915 27,230 14757 2511 15 1310 47 743 715 4665 33’ 5 40’ 4565 33’ 5 40’ Trw.-Mij „deGraafschap”l9l6 18,258 7582 1046 92’ 1479 12 52 87 2578 91’ 4 55« 1915 18.258 52.34 659 54 1032 39 33 09 1725 02 3 047 Trmw.-Mij „de Meiierij”. 1916 120 59328 10753 81 10142 58 1338 56 22234 95 5 97’ 22234 95 5 97’ en Eindhoven-Geldrop 1915 120 51968 9699 30 8838 93 1018 54 19556 77’ 5 25 19556 775 5 25 Trw.-MÖ „Zutph.-Emm.’ 1916 42,075 29273 4385 06’ 3375 27’ 1222 01’ 8982 .35’ 6 89 1915 42,075 24940 3363 11 3366 64 1209 7938 75 6 08 TweedeN.-Holl. Trw-MÖ- 1916 14000 2900 1300 18200 —- 1915 • 18700 4700 1400 24800 Twent. Eleetr. Trw.-Mij. 1916 7,42 85766 6245 81 96 91 6342 72 27 57 -- 1915 7,42 48464 3176 67 84 30 3260 97 14 18 West], St.-Tramw.-MÜ 1916 134860 201)9 80 3424 78’ 1553 43’ 25098 02 17 22 _ 1915 100699 15734 13’ 2923 85 1239 48’ 19897 47 13 66 Z.Ned. Stoomtr.weg-Mij. 1916 – •» ff ff ff 1915 ■ Zuider Stoomtr. weg-Mij_ 1916 1915 Batavia El.tr. Tram-iiö 1916 18.454 18.454 28370 -- 28370 1915 24850 24850 Dell Spoorweg-MÖ 1916 95, ‘207000 70 29 207000 70 29 1915 92,- 185966 65 20 185966 6b 20 Dell Stoomtramw. M‘j 1916 265 139000 16 92 139000 16 92 1915 170 86865 16 48 86865 16 48 Kediri Stoomtram-Mij. 1916 39100 -1) _ 1916 33016 Maiang Stoomtram-Mij. 1916 36200 1915 29264 Nederlandsch-Indische... 1916 ■ 48000 32.2000 Tramweg-Maatschappij 1915 Augustus. 45928 317201 Haarlem-Zandv. Spoor-1915 29574 30 1584 24 313 18 31471 72 119 43 weg Mij..... 1914 September. Haarlem-Zandv. Spoor-1915 6680 10’ 9.23 54 19 32 7622 96’ 29 93 weg Mij 1914 Ned. Centr. Spoorw.-Mü 1915 148 202198 03 129522 16 2872 62’ 334592 81’ 2430903 73 60 18 1914 148 169052 06 1958057 75 48 47 Nederlandsche Tramw.-\1915 292.767 173822 40642 61 25600 80 7407 05' 73650 46 8 384 578423 62 7 704 Maatschappij ƒ1914 Ootober. 265.917 115695 27819 37 16358 70i 4619 76 48797 83| 194 6 Ui 491288 01 7 184 Nederl. Tramweg-Mij.... 1915 292.767 171573 37586 87 29046 22 4704 104 71337 86 7 86 649760 814 7 72 1914 265,917 124409 28298 95| 20953 144 3729 76 52981 6 424 544269 87 7 104 November. Holl. Buurtspoorwegen . 1915 61,472 42397 7087 65 5553 56 1638 02 14279 23 7 74 152264 52 7 41 1914 61,472 .39397 6581 4363 60 853 97 11788 74| 6 39 121031 684 5 88 Zuider Stoomtr.w.-Mij. 1915 7825 624 4718 36 221 58 12765 564 10 944 12.3206 414 9 49 1914 6330 40 3510 45 217 75 10058 60| 8 624 98622 224 7 594 Oost-Java St.tr. Mij. Lijn: Modjokerto-Ngoro 1915 44 11200 8 50 161100 10 95 1914 44 9400 7 10 158000 10 75 Lijn: Soerabaia-Krian 1915 37 39300 35 40 452400 36 60 ff ff 1914 37 39100 35 20 468900 37 95