is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 43, 25-10-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden September 1916 en 1915.

l) Sedert i Juli.

Aantal kilometers Personenvervoer. Opbrengst van vervoer van Bagage, Goederen en Levende Dieren. Opbrengst Totaal der a Sedert Totaal der opbrengst 1 Jan uari. Opbr. NAMEN DEB MAATSCHAPFIJEJN. in exploitatie. Aantal. Opbrengst, Diversen. opbrengsten. S.S "■3 en. P dag kil. Betuwsche Stoomtr.-Mij. 1916 1915 56.55 56.55 4648 .3997 4144 4320 244 246 9036 8563 5 5 33 04 75254 68409 4 4 86 43 Centrale Limburgsche Spoorw. (stoomtram w.- 1916 17,5 10885 1749 98 887 156 992 61 3629 745 6 914 27921 106 5 823 Mij.) Lijn : Roermond-1915 75| 469 02 2002 945 769 11962 826 3 564 Lijn Roermond-Vlo-11916 14 10339 1361 17 172 '1915 Dedemsv. St.-Tr.-MÖ. ... 1916 _ ff . • • 1915 Eerste Dr. St.-Tr.w.-Mij. 1916 1915 Eerste Ned. EI. Trw. Mij. 11916 ■ _ Lijnen: Ceintunrb. en Haarlem—Bloemend. Electr. Spw.-Mij. : 1916 Amst.-Haarl.-Zandv. , Geldersoh Overijselsche 1 Stoomtram-Mij j 1915 1916 1915 32.8 32.8 3284 2629 10 35 5028 4076 72 95 294 317 19 67 8607 7023 01 97 8 7 75 14 68189 61215 26 82 7 6 85 84 Geld. St.-Tr.w.-MÜ. 1916 1915 Geld.Westf. St.-Mö, ... 1916 ff ft • • * Gemeentetram Amsterd. ff »> Gem.electr. (ram Arnhem ff •* Gemeentetram Groningen » Gemeentetram U trecht.. 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 53,8 52,2 19,94 17,55 9,075 8,182 16.25 16.25 10895871 9216536 338048 291551 324335 257556 602570 506236 466494 402035 31535 26307 17408 13726 30418 25310 91 635 25 26 975 726 60 466 254 65 250 250 99 164 125 250 45 15 466494 402035 32039 26557 17508 13890 30543 25560 91 6.35 90 26 42® 876 60 466 289 256 53 50 62 54 62 52 03 72 56 44 03 51 65 43 3982778 3350000 253389 213702 152061 113729 273240 229039 04 006 096 34 79 55 81 126 270 236 47 44 60 53 61 53 84 35 63 60 45 01 37 27 Gooiscbe Stoomtram ... 1916 Haagsche Tramw.Mij 1915 1916 1915 69,4333 67,4573 3901886 3312035 245505 208430 34 02| 1207 665 84 82i 246713 209095 18 85 118 103 441 326 2122522 1845371 186 676 113 100 788 728 Holl. Buurtspoorwegen 1916 1915 Ho'll. IJz. Sp. Mij 1916 »» ff ff f) ...... 1915 Mij. tot Expl. van SS. 1916 ft »• ff ff ft 1915 Eederl. Tramweg-Mij.... 1916 1915 N.-Brab. Duit. Spw.-Mij 1916 1915 N. Z.-Holl. Tram-Maatii. 11916 . Lijn: Leiden-Katw.- j1915 Noordwijk Lijn : Haarl.—Leiden 11916 ƒ1915 Lijn: Haarlem-Alkmaar 1916 ft ft ** Nijmeegsohe Trw.-Mij. 1915 1916 1915 4.6 4.6 902 642 666 495 72 31 62 53 50 676 00 20 1025 1350 286 226 7 9 43 78 6933 8207 266 26 5 6 50 54 Oester Stoomtram-MÜ .. 1916 _ tf ft Rotterd. Electr.Tramw. Maatschappij Rotterd. Tramweg-Mü 1915 11916 ƒ1915 4063935 3397893 227601 . 191436 466 62| 682662 594624 67fi 38|i – – 1916 ff » Schielandsche Trw.-MÜ. 1915 11916 4,371 36912 3686 64 68 95 375 C 95 55 33813 30722 50 10 Lijn Rott.-Hillegersb. ƒ1915 4,371 35403 „St.tr. Hulst-Walsoord.’ 1916 1915 . ■ – Stoomtr.-MÖ „’s-Bosch-11916 Helmond” ƒ1915 Stoomtr. MÜ „Breskens-H 916 Maldeghem” ƒ1915