is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 44, 01-11-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Fabrieken van Spoorwegmaterieel v/h ORENSTEIN & KOPPEL AMSTERDAM N.Z. Toorburgwal 227 Telefoon 8022 en 1786 Vervaard iK-en: LOCOMOTIEVEN van elke constructie voor Smal- en Normaalspoor voor Tram-, Hoofd- en Kleinspoorwegen. Locomotieven voor oververhitten stoom. VUURLOOZE LOCOMOTIEVEN. I -ijm^^^^^^^^^^^^^^LOCOm^O^V^^TT^^^eWee^^a^

Galvaniseerverf „Glazurin” (Aluminiumverf) voor IJZERWERK de aangewezen verf. OOSTERVELD & ROMIJN, Verf- en Vernisfabrikanten, ZAANDAM

(BTEMPEI.S EUr GRAVURES IN STAAL, KOPER, ENZ. Inrichting voor fijn Perswerk en Massa-Artikelen als: Penningen, Sleutelplaatjes, Contrólemerken, enz., enz. Firma BAUMANN & KNAUBER Suikerbakkersteeg 40—42 AMSTERDAM

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericht 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lleber’s Code Used. Telephoon 3077. "Verfwaren, Hollandsclie en Engelstlie liakken. Eenisste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kiiustpiiimsteen van de Scbiiinachersche Fabrih.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING

Op Dinsdag den 14den November 1916, des namiddags ten 2 ure aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te Utrecht, van;

Bestek No. 1406.

Het maken van een tweede vertrekspoor en een tractiegebouwtje op het station ’s-GRAVENHAGE.

Begroeting ƒ24.200,—

De besteding geschiedt volgens § 66 van het bestek. Het bestek ligt van den 30sten October 1916 ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur K. DEN TEX te Utrecht en is op franco aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te verkrijgen, tegen betaling van ƒl,OO.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 6<ien November 1916 ten 10 ure voormiddag.

Utrecht, den 24sten October 1916.

Fabriek tot Houfbcreiding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon: No. 3332. CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen CRESsOTErßEN™””'''"'*'" pIlÈn ’ KIJANISEEREN volgens het Rüp in g-systeem BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout

NIJGH & VAN DITMAR ROTTERDAM