is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 47, 22-11-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden October 1916 en 1915.

1) Vanaf i Juli.

Aantal kilometers . _ Opbrengst vervoer van 7an ■4S Sedert 1 Januari. Opbrengst I’otaal der in exploitatie Aantal. Opbrengst. ijagage, uoe* deren en Levende Dieren. van Diversen. opbrengsten. 2 fi ’goo n,.-- 0 der opbrengsten. per dagkil. Betuwsche Stoomtr.-Mij. 1916 56,55 4908 5332 297 10537 6 01 85791 4 97 >y »» 1915 56,55 4103 4091 203 8397 4 79 7680b 4 47 JN.V. (Jentr. Limburgsche Spoorw.(stoomtramw.- 1916 17,5 13335 2083 38 1695 775 182 55 3961 705 7 302 31882 81 5 973 Mij.) Lijn : Roermond-1915 Kessenich Lijn Roermond-V10\1916 \1916 14 9744 1339 44 454 785 127 25 1921 475 4 427 13884 30 3 663 drop 1915 Dedemsv. St.-Tr.-MÖ ... 1916 -- 1915 Eerste Dr. St.-Tr.w.-Mij. 1916 1915 Eerste JNed. K) Trw. Mij 1916 ' Lijnen: Ceiiituuib. en Haarlem—Bloemend. ‘ pis 1916 1915 Electr. Spw.-Mij. Lijn: Amst.-Haarl.-Zandv. Gelderscli Overijselsclie ) 1916 32.8 2161 89 4852 70 590 94 7605 53 7 48 75794 79 7 55 Stoomtram-Mij J 1915 32,8 1986 61 4699 97 . 303 72 6996 30 6 87 68206 12 6 84 Geld. St.-Tr.w.-Mü 1916 1915 Geld.Westf. St.-Mü ... 1916 »> Jt iJ ‘ • 1915 Gemeentetram Amsterd. 1916 53,9 52,8 11483870 486280 93 486280 93 291 34 4469058 97 272 93 n tt 1915 9344804 401463 03 4014183 03 245 82 3751483 036 237 34 Gem.electr. tram Arnhem 1916 19,94 322656 25644 01 563 85 250 26457 86 42 80 279846 956 47 12 tt tl 1915 17,55 267254 213.36 250 21586 39 676 235288 34 44 10 Gemeentetram Groningen 1916 9,075 342836 18001 167 825 18168 825 63 23 17023 U 615 60 73 it tt 1915 8,182 246460 12953 475 187 626 13141 10 50 02 126870 65 52 69 Gemeentetram Utrecht.. 1916 16,25 665681 32989 54 450 75 33440 29 66 38 306681 09 61 68 tt tt 1915 16,25 523897 25966 50 335 26301 50 52 21 255340 625 53 25 Gooische Stoomtram ... 1916 • 18063 376 224623 50 tt tt • • • 1915 16376 315 195704 95 Haagache ’i'ramw.Mij.... 1916 72,0449 3903061 235443 37 1003 69 236447 06 105 869 2358969 246 112 041 tt tt 1915 67,499 3185562 194066 496 1352 05 195418 546 93 39 204079 U 22 100 172 Hoil. Buurtspoorwegen 1916 ~ – – tt tt 1915 .. Holl. IJz. Sp. Mij 1916 – 1915 N.V. Maas-Buurtspdor-1916 63,5 9574 68 3622 95 572 64 13770 47 7 128283 69 6 83^ wegen 1915 63,5 6901 74 5997 73 553 48 1345.' 95 6 83^ 106664 456 5 5H Mij. tot Expl. van S.S. 1916 1915 —. Neder!. Tramweg-Mij 1916 ~ N.-Brab. Duit. Spw.-Mij 1915 1916 tt t 1915 __ —— N. Z.-Holl. Tram-MaatÜ 1 1916 1915 Lijn : Leiden-Katw.-j Noordwijk ) __ Lijn: Haari.—Leiden\l9l6 (1915 '' Lijn: Haarlem-Alkmaar 1916 _ 1915 Nijmeegsohe Trw.-Mij. 1916 4,6 617 256 33 58 65i 885 4 56 7584 10 5 33 tl • tt 1915 4,6 614 98 28 14 73 41 716 535 6 02 8923 79 6 38 Ooster Stoomti’am-Mïi ... 1916 „ „ 1915 _ Rotterd. Electr.Tramw. 1 1916 4127789 231173 94 913836 61|i) Maatschappij / 1915 3447007 194130 535 788754 92 Rotterd. Tramweg-MÜ 1916 tt tt 1915 Schielandsche Trw.-MÖ ) 1916 4,371 24769 2318 20 54 60 2372 80 36186 30 Lijn Kott.-Hillegersb. ƒ 1915 4.371 23306 2114 10 54 50 2168 60 32890 70 „St.tr. Hulst-Walsoord.” 1916 1915 Stoomtr.-Mö „’s Bosch-1 1916 Helmond” ƒ 1915 __ Stoomtr. MÖ „Breskens-1 1916 Maldeghem” j 1915