is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 47, 22-11-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegraiu-Adres „ROSELAK”. Lleber’s Code Used. Telephoon 3077. Verfuareii, Hollaiidsclie en i:ngelBclie l<akken. Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en tram. „

Hoofd-Depot der Kuiintpiiimsteeii vaa de Bcbnmachersclie Fabrik.

ÖEBR. HIMMELSBACH FREIBÜRG i.H. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen in Binnen- en Buitenland Opgericht 1846.

V ertegen woordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens aZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE I^OGELLAQERS F" AMSTERDAM ■ Heerengr. 587. Beste Constructie.

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK IWEN WENDE ZICH TOT Nijgh&VanOitmar’s BOEK- EN HANDELSDRÜKKERIJ WIJNHAVEN 111 —I 13 ROTTERDAIVI TELEFOON NO. 7841-42-43

VERVOERS-INSPECTEUR

op Java met dertigjarige practijk bij de Spoor- en Tramwegen, zoowel in Nederland als op Java, 50 jaar oud, gezond en krachtig, gediplomeerd voorde Fransche, Duitsche en Engelsche talen, in April 1917 recht op pensioen hebbende en alsdan wenschende te repatrieeren, biedt zich aan voor het vervullen eener hem passende betrekking, bij een der Nederlandsche Tramweg- Maatschappijen. Uitstekende referentiën staan ten dienste. Brieven onder letters X Y aan de firma G. C T. VAN Dorp & Co., Boekhandel, Soerabaia.

Fabriek tof Houfberetding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres; Houtbereiding Feijenoord. Telefoon* No 3332 CREOSOTEEREN Houthandel: volgens de gewone voorschriften DWARSLIGGERS, Creosoteeren van Palen CREOSOTEEREN PALEN, KIJANISEEREN volgens het Rüp in g-systeem BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout