is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 12, 21-03-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAMOMAG (Hannoversche MascMnenban A.G. vormals Georg Egestorfi) HANNOVER—LINDEN. Aantal afgeleverde LocomotieveD tot heden boven 8300. Aantal werklieden boven 8000. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.: H. A. KOCH, Werkt. Ing. Tan Boetzelaerlaan 92. • ’s-Gravenhage.

Abonneert U op Wereldkroniek of De Week. Gebr. Merens, Haarlem Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen alle onderdeden voor: Westinghouse-Vacuumrem, als Slangen, Cylinderringen, Membraantjes, Luchtafsluitringen. Telefoon 103. GOMI ABP.IEK.

ANDRÈ VAN DEN BERGH Dzn. PRINSENGRACHT 313, TELEFOON INTERC. 4154 NOORD, AMSTERDAM MACHINEOLIE, CYLINDEROLIE VOOR LAGEDRUK, HOOGOVERHITTESTOOMCYLINDEROLIE, WAGONOLIE, MOTOROLIE, ENZ. VETTEN VERPAKKINGEN EN ALLE TECHNISCHE GUMMIWAREN, WIT EN BONT POETSKATOEN.

0-A-OÜEÏ"X"X"E]Nr en STEMPELS in Koper en Staal met Wapens, ORNAMENTEN, en LETTERS, voor alle doeleinden. HOLLANDSCHE INDUSTRIE. Firma BAUMANN & KNAUBER Graveerinrichting met Electrisch bedrijf. * nyic-rc-or» a M e. -I Lil I. yin Ao AMSTERDAM. Suikerbakkersteeg 40—

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK IVIEN WENDE ZICH TOT Nijgh & Van Ditmar’s BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WIJNHAVEN I I I—l 13 ROTTERDAIVI telefoon'no. 7841-42-43

Acetongas. HANGEND GLOEILICHT voor Spoor- en Tramrijtuigen. Ongeëvenaarde verlichting. Gemakkelijk, Goedkoop, On o vertrotfen. Hier te lande in bedrijf. \'raagt attesten bij: Koopman & Co., AMSTERDAM

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Achtste druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2.25, geb. f 2.75 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Rotterdam

■ I N.V. Fabriek tot Houtbcrciding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houlbereiding Feijenoord. Telefoon: No, 3332. CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen volgens de gewone voorschriften pm ’ KIJANISEEREN

NT.TGH & VAN DITMAR ROTTERDAM.