is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 34, 22-08-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Voorloopig. 2) Definitief.

Sedert Opbrenest ran rersonenvervoer. NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. kilometers vervoer van Opbrengst Totaal der C * Totaal Opb in opbrengsten. O der per Aantal. Opbrengst. vende Dieren. 1 O opbrengsten. dagkil. Stoomtr. Mij „Breskens-l 1917 _ Maldeghom” ƒ1916 — — — — — — — — — — — — — — — St.tr.-Mij. „Maas enWaal”1917 31,4 — 5193 65 2577 496 198 796 7969 94 8 19 52466 49 7 88 „ ,, „ „ 1916 31,4 — 4265 526 2511 60 30 26 6807 386 6 99 42383 416 6 34 St. Tr.w.-Mij. Oldambt- 1917 30 — 4415 48 1850 68 12 42 6278 58 6 75 52029 066 8 28 Pekela 1916 30 — 4106 64 1919 88 237 92 6264 44 6 74 46180 606 7 23 Stoomtr. „Tiel-Baren- 11917 — — — — — — — — — — — — — — — Cnlembore” /1916 — — — — — — — — — — — — — — — — Stoomtr.Mlj. Venlo-Maas-11917 — — — — —: — — — — — — — — — — — bree-Helden ƒ1916 N.V. St.tr. „Walcheren” 1917 — — — — — — — — — — — — — — — — 27,230 22077 6011 60 2476 946 1078 486 9567 03 11 33 48076 166 8 506 1916 27,230 24979 5218 37 2789 10 953 436 8960 906 10 616 46154 996 7 946 Trw.-Mij. „deGraafscbap” 1917 18,258 10222 1949 39 1418 60 31 72 3399 71 6 006 19948 146 5 1.5» 1916 18,258 11088 1746 27 1566 01 37 67 3349 95 5 918 19037 346 4 896 Trmw.-Mij. „de Meijerij” 1917 — — — — — — — — — — — — — — — — en Bindhoven-Geldrop 1916 — — — — — — — — — – — — — — — — Trw.-Mij. „Zutph.-Emm.” 1917 42,075 53548 8436 096 4709 74 2105 70 15251 536 11 69 8913» 52 9 99 1916 42,075 33810 5531 56 4355 77 1725 376 11582 706 8 88 63676 27 7 11 TweedeN.-Holl. Trw-MÖ- 1917 57 — 26800 6800 — 2200 — 35800 — 19 65 220900 — — — „ „ „ 1916 57 — 21200 4400 — 1800 — 27400 — 14 80 106800 — — — Twent. Electr. Trw.-Mij. 1917 7,42 66453 5520 59 162 84 — — 5683 43 24 70 38426 06 24 42 1916 7,42 94947 6754 70 143 40 — — 6898 — 29 99 43992 74 27 83 West). St.-Tramw.-MÖ 1917 — — — — — — — — — — — — — — 1916 — — — — — — — — — — — — — — — Z.Ned. Stoomtr.weg-Mij. 1917 — — — — — — — — — — — — — — — — 1916 — — — — — __ — — — — — — — — — — Znider Stoomtr. weg-MÖ 1917 — — — — — — — — — — — — — — — „ o 1916 — — — — — — — — — — — — — — — Batavia Kl.tr. Tram-MÖ 1917 18,454 — 32615 — — — — 32615 — — — 208110 — — — „ 1916 18,454 — 28860 — — — — — 28860 — — — 195505 — — — Deli Spoorweg-MÜ 1917 — — — — — — — — — — — — — — 1916 — — — — — — — — _ — — — — — Deli Stoomtramw.-M‘j 1917 — — — — — — — — — — — — — — — — 1916 — — — — — — — — — __ — — — — — Kediri Stoomtram-Mij. 1917 123 — — — — — 90400 — — — 402566 — — 1916 — — _ — — — — 89712 _ — — 385719 — — Malang Stoomtram Mij. 1917 83 — — — — — — 76000 — — — 345660 — — 1916 — — — — — — — — 73350 — — — 311714 — — Ned.-Ind. Spoorweg-Mij. Lijn Samar.—Vorsten- 1917 — — — — — — — — — — — — — — landen Willem I 1916 — — — — — — — — — — — — — — Lijn: Batavia-Buiten-119l7 — — — — — — — — — — — — — — zorg ƒ1916 — — — — — — — — — — — — — — Lijn Stoomtr. Djokja— 1917 — — — — — — — — — — — — — — Brossot Itfl6 — — — — — — — — — — — — — — Lijn Stoomtr. Djokja— 1917 — — — — — — — — — — — — — — Willem I 1916 — — — — — — — — — — — — — — Lijn Stoom tr. Goen- 1917 — — — — — — — — — — — — — dih—Soerabaja 1916 — — — — — — — — — — — — — Lijn:Tr.w.Solo-Bojolalill917 — — — — — — — — — — — — — „ .. .. ƒ1916 — — — — — — — — — — — — — Nederlaudsch-Indische... 1917 — — — — — — — — 56000 — — — — — Tramweg-Maatschappij 1916 — — — — — — — — 51823 — — — — — Oost-Java Stoomtram-Mij. 101400 102000 10 10 85 90 Lijn Modjokerto-Ngoro\1917 ƒ1916 Lijn: Soerabaja-Krianll917 44 44 — — — — — — — 20300 27200 — 14 19 90 95 45 — — — 61300 — 43 95 367600 — 38 55 „ „ ƒ1916 45 — — 48300 34 60 311000 — 31 15 Sem. Cherib St.-Tr.-Mij. 1917 372 — — — — 364700 — 31 60 1989200 — 25 20 „ „ ■ 1916 370 — — — — 356400 — 31 05 1769700 — 22 55 Samar.-Joana St.-Tr.-MÖ 1917 402 — — — 253700 — 20 35 1603600 — 18 80 „ „ ’ 1916 402 — — — 257.300 — 20 65 1482400 — 17 30 Serajoedal St.-Tr.-MÖ-... 1917 1916 — — — — 72900 97700 35 34 30 65 406500 425600 20 21 95 95 Lijn: Maos—Bandjarne- 1917 93 — — 1916 91 — — — — — — — — — — — Lijn; Bandjarnegara-Wonosobo 1917 33 — — — 10600 — 10 35 17600 — 8 75 Juni 1917—1916. 543934 336 37 386 Nederl. Tramweg-Mij— 1917 — 42300 72 36052 27 4317 906 82670 896 8 59 9 „ ' „ ... 1916 — — 43475 64 28690 086 7457 63 79623 356 9 066 446895 356 8