is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 48, 28-11-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DU CROO & BRAUNS Fabriek van Smalspoorlocomotieven (in aanbouw) AMSTERDAM – WEESP. VERKOOPBUREAU: Damrak 44, AMSTERDAM. Telefoon N. 3868.

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht iVo. 762, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegraiu-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code üsed. Telephoon 3077. Verfwaren, Hollandsclie en Engelsehe Eakken. Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën. België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’» Extra fijn RIJTUIG-. AUTOMOBIEL-. TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kuustpiiimsteen van de Sciinmacbersche Fabrik.

LINDENKAMP’s METAAL POETSCRÊME. AMSTERDAM. TEL. Z. 5977. SCHAPENBURCERPAD 90.

J. HEYDENRIJK, ROTTERDAM EENIG FABRIKANT VAN Roestwerende Middelen en Glaszuur en Roestwerende Lakken en Vernissen der nieuwste vinding. NEDERLANDSCH FABRIKAAT.

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-artikelen Vervaardigen o.a. Sponning- en Tochtband

Telefoon 103.

Tpl.-Ad.: GOHFiBRIEK

WERKSPOOR Amsterdam-Utrecht

Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2,25, geb. f 2,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

N.v.TechnischßureauY/hNIERSTRASZ Ingenieurs, Middenlaan 62, Amsterdam. Levert ten behoeve van AANLEG EN ONDERHOUD VAN TELEGRAAFEN TELEFOONLIJNEN ENZ. Isolatoren, Verzinkt Ijzerwerk, Telefoontoestellen, Schakelborden, enz., Houten en ijzeren Palen, Kabels, Ijzeren Bronsdraad, alsmede alle verder materiaal voor Buiten- en Binnengeleidingen.

Abonneert U op Pc Provinciale Financier.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam