is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 5, 30-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opbrenest — NAMEN DEK MAATSCHAPPIJEN. kilometers vervoer van Bagage. Goe* Opbrengst Totaal der Totaal Opb r. in a 0 Diversen. opbrengsten. der per Aantal. Opbrengst. vende Dieren. 0 opbrengsten. dagkil. Ooster Stoomtram-Mij. 1917 75,662 18547 9615 06 1405 36 29567 42 13 02 395963 14 15 66« 1916 75,662 — 18011 78 6203 29 2605 73 26820 80 11 81 394274 74 15 55 Rotterd. Tramweg Mij. 1917 — 165840 58256 48 110710 30 — — 216480 05 — — 1932401 98® — — » 1916 — 205861 62010 956 94036 2.36 — 203546 88 — — 1791972 835 — — St.tr. Mij. Oostel. Groningen Lijn : Biijham-Belling- 1917 10,- 5378 809 16 503 07 27 92 1340 15 4 47 10602 51 3 17 welde 1916 10,- 4612 552 50 323 30 77 11 952 91 3 17 8765 51 2 61 Lijn: Veendam-Ter 1917 35,250 11195 2629 91 2202 18 ' 537 84 5,369 93 5 08 60316 67 5 12 Apel 191H 35,250 11641 2634 58 1973 78 481 50 5089 86 4 81 51660 08 4 37 Lijn: Veendam-Nieuwe 1917 7,9,30 33S0 614 51 46 67 7 50 668 68 2 71 6174 28 2 33 Pekela 1916 7,930 3234 529 28 48 46 — 577 74 2 4,3 64''8 20 2 03 Lijn: Winschoten-Ter 1917 37,— 14248 5717 96 4732 60 395 55 10846 11 9 77 107541 82 8 72 Apel 1916 37,- 18332 5005 01 2867 92 416 45 82^9 38 7 47 71812 84 5 79 Z.Ned. Stoomtr.weg-Mij. 1917 92 46813 16372 41 47280 9s6 1010 58 64663 98 23 42 373455 49 12 15 „ 1916 92 78,366 16568 94 31939 846 1023 006 495,31 79 17 94 350243 83= 11 36 October 1917—1916. Nederl. Tram weg-Mij.... 1917 320,742 141780 50029 155 50811 156 3928 66 104768 97 10 5,36 959297 975 9 84 ... 1916 325,542 219949 48707 84 36985 96 4838 53 90532 33 8 97 81(5461 50 8 75“ Oo.ster Sfoomtram-Mij. . 1917 7,5,662 — 19188 — 8052 85 1476 97 28717 82 12 24 3664' 1 63 15 92« • 1916 75,662 — 22057 89 6881 55 2371 126 31310 56^ 13 34 367453 945 15 92 Batavia Elec. Trw.-Mij. 1917 18.454 — 3136U — — — — — 31.360 — — — 299960 — — — 1916 18,554 — 27405 — — — — — 27405 — — • 278075 — — — September 1917—1916. Holl. IJz. Spoorweg-Mij. 1917 1611 2290338 66 1262405 69 99015 90 .3651760 25 31444097 655 71 50 1916 1611 — — – — — — 3483641 346 — 29163244 685 66 07 Mij. tot Expl. van S.S 1917 1875 2263834 266 2511348 226 79009 93 4854192 42 — — 4179040>- 155 81 ÓS „ .. 1916 1875 — — — — — — 4660>^61 06 — 38316447 01 74 575 Ned. Centr. Spoorw.-Mö 1917 148 196855 15 167151 24 1898 05 365904 44 — — 3267701 70 80 89 „ „ „ 1916 148 — — — — — — 347518 335 — — 288676'' 70 71 20 Dell Spoorweg-MÖ 1917 410 — — — — — 432000 — ,35 12 3652000 — — — 1916 410 — — — — — — 387401 — 31 50 3214270 — — — Kediri Stoomtram-Mij. 1917 — — — — __ — 76011 — — — 564396 — — — „ „ 1916 — _ — — — 83534 — — — 556568 — — — Malang Stoomtram-Mij. 1917 — — — — — — — — 61636 — — — 487485 — — — 1916 — — — — 64566 — — — 452784 — — — Nederlaudach-lndische... 1917 — — — — — — — — 54000 — — — 164000 — — — Tramweg-Maatschappij 1916 —• — — — — — — — 48000 — — — 151130 — — — Oost-Java Stoomtrara-Mi). 132100 11 Lijn Modjokerto-Ngoiol(l917 44 1) — — — — — — — 16600 — 12 60 — — /1916 44 — — — — — — — 25200 — 19 10 153400 — iJ 70 Lijn: Soerabaia-KrianUQl? 45 — — — — — — — 55400 — 41 05 478200 — 38 90 „ /I91rt Sem. Cherib. St.-Tr.-Mij. 1917 45 — — — — — — 48700 — 36 U5 407700 — 34 40 372 1) — — — — — — 326000 — 29 20 2699600 — 26 60 „ „ „ 1916 370 — — — — — — 289900 — 26 10 240340O — 23 80 Samar.-Joana St.-Tr.-MÖ 1917 402 1) — — — — — — 272200 — 22 60 2II8OO0 — 19 30 „ „ ■ 1916 402 — — — — — — 24160(1 — 20 05 I086h00 — 18 05 Lijn: Maos—Bandjarne- 1917 93 1) — — — — — 54100 — 19 40 554000 — 22 10 gara 1916 91 — — — — — — — 75400 — 27 60 596700 — 23 1^5 Lijn: Bandjarnegara-Wo-1917 33 1) — — — — — — — 9800 — 9 90 ,36300 — 9 — nosobo 1916 33 — — Augustus 1917—1916. Haarlem-Zandv. Spoor- 1917 33145 69 1897 926 111 42 35155 03S 133 41 — — — — weg Mij 1916 Holl IJz. Spoorweg-Mij. 1917 „ „ .. 1916 1611 — 2788184 106 1446824 23 118071 15 4,363079 49 27792337 405 70 99 1611 — — — — — 3972098 57 — 2.'S679603 65 33 Mij. tot Expl. van S.S. 1917 „ 1916 1875 2701663 956 2622769 31 147481 016 ,5471914 275 — — 36936215 735 81 Ub 1875 — — — — — 4923465 91 — 33655585 95 73 56 Ned Centr. Spoorw.-Mij. 1917 „ 1916 148 234927 30 173846 95 ,3664 44 412438 69 — 2901797 26 80 70 148 — — — — — — 375834 96 — — 2539251 305 70 'ÓS i) De opgaven betreffende het jaar 1917 zi n voorloopi die betre: Fendc 1916, dehn itief.