is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 5, 30-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DU CROO & BRAUNS Groote voorraad Rails in gewicht van ca. 24 K.G. per Meter met Laschplaten, Laschbouten en Spoorspijkers, voor Tramspoor,

VERKOOPBUREAU: Damrak 44, AMSTERDAM. Telefoon N. 3868.

Abonnoei't u op : Priis per kwartaal f2.—

LADDERS. VAN WAVEREN’s Ladders zijnde beste! Z\] schranken en trekken niet N.V, Techn. Houtwarenfabriek v/h. Van Waveren, Driehoekstraat, Amsterdam, Telefoon C 1337.

N.v.TechaischßnreaüY/hNIERSTRASZ Ingenieurs, Plantage Middenlnan 62, Amsterdam. Levert ten behoeve van AANLEG EN ONDERHOUD VAN TELEGRAAF. EN TELEFOONLIJNEN ENZ. Isolatoren, Verzinkt Ijzerwerk, Telefoontoestellen, Schakelborden, enz.. Houten en ijzeren Palen, Kabels, Ijzeren Bronsdraad, alsmede alle verder materiaal voor Buiten- en Binnengeleidingen.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2,25, geb. f 2,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’S Uitgevers-Mij. Rotterdam

WERKSPOOR Amsterdam-Utrecht

RoUend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opßericlit 1881. Telegram-Adies „KOSELAK”. Lieber’s Code Used. Telephoon 3077. Verfwaren, Hollaiidsclie en Engelsclie Eaklten. Eeniffste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’» Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kunutpiiimsteeii van de Sciinmacliersclie Fabrlk.

LINDENKAMPs IVIETAAL POETSCRÉIVIE. AmSTERDAm. TEL. Z. 5977. SCHAPENBURGERPAD 90.

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtuiglakken voor Spoorwegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

NIJGH & V.AN DITMAR. ROTTERDAM