is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 17, 24-04-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. E. H. VAN VUBHT’s WEEGWERKTUIfiENFABRIEK WARMOESSTRAAT 52 AMSTERDAM Snelwegers zonder gewichten „RAPIDE” worden door ons gefabriceerd van 50 tot 10.000 K.G. Steunt de Nederlandsche Industrie.

Naaml. Yenn. Fabriek yoof Wagenbouw IJzerconstrnctie en Brandweermaterleel vlh J. GEESINK & ZONEN, WEESP (Holland). Brief- en Telegram-Adres: GEESINK ZONEN, WEESP Intercommunaal-Telefoon No. 18. Vervaardigt ais Specialiteit Mechanische vrijstaande WAGENLADDERS.

PAARDEN- EN STOOMTRAM-MIJEN., door oorlogstoestand tot opheffing gedwongen, kunnen door eenige ombouwing haar dienst weder hervatten. Vraagt inlichtingen onder No. A 202, bureau van dit blad, Wijnhaven iii —ll3 Rotterdam.

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam. Opgericht 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code üsed. Telephoon 3077. Verfwaren, BEollandsche en Xlngelsehe l<akken. Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE's Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kunstpuimsteeii vaa de Fabrik.

LINDENKAMPS METAAL POETSCRÉME. AMSTERDAM. TEL. Z. 5977. SCHAPENBURCERPAD 90.

Eerste Nederlandsche Wltmetaalfabriek CROESE, ULBRICH & Co. – AMSTERDAM

Hoogte Kadijk 145 – Telefoon Centrum 339

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-artikelen Vervaardigen o.a. Telefoon 103. Spooning" Cfl Toclitband

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rljtulglakken voor Spoorwegrijtulgen en Vernissen voor diverse industrieën.

NIJGH & VAN DITMAH, ROTTERDAM,