is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 19, 08-05-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beweging wordt gebracht. De hulpschuif laat door de kleine kanalen lafwisselend stoom aan de voor- en achterriide van de groote schuif toe, waardoior de stoornzuiger in beweging komt. De pompmiger is direct gekopneld met den stoomzuiger. De kleppen zijn in een klep- ondergebracht, w,aaraan de pijpleidingen voor aan- afvoer van het water aansluiten. De pompen worden in 6 grootten geleverd, waarvan 4 verticaal en 2 bonzon taal, met een wateropbrengst van 2,7 tot 18 M . per uur. Deze wateropbrengst is binnen zeer wijde grenzen te regelen, omdat het aantal dubbele slagen van de pomp verminderd kan worden tot ongeveer 12 per uur. (Wordt vervolgd).

24) Bulletin de I’Ass. du Congres Int, des Chemins de Fer 1909, blz. 1710—1774: Réchauffeurs de I’eau d’alimentation. Z. d. V. d. I. 1913, blz. 852—854.

ln 1913 waren ongeveer 20b locomotTeven mer voorzien. Omdat Fransche technische tijdschriften tengevolge van den oorlog ontbreken, kunnen hierover geen nadere mededeehngen worden gedaan. Toepassingen vindt men o.a. beschreven in: i Die Lokomotive 1911, blz. loi—103; Schlöss. Der Speisewasseri Verwarmer Caille-Potonié (Rechauffeur C. C. P.). c- 1 n ' Die Lokomotive 1912, blz. 145—149: H. Slephan. 2-B-Schnellzugiokomotive. Serie 17c der Südbahn mit lïfstem Caille-Potonié. _

"26) G. &J. Weir Ltd. te Cathcart-Glasgow. ~ ~ 27) Engineer 1912 (deel II), blz. 654-655; Locomotive feedwati* heater C. and I. Weir ltd. Z. d. V. d. 1. IQH, blz. 855—857.

ADVËRTENTIËN.

N.V. E. H. VAN VUBHTs WEEBWEmiBENFtBIIIEK WARMOESSTRAAT 52 AMSTERDAM Snelwegers zonder gewichten „RAPIDE worden door ons gefabriceerd van 50 tot 10.000 K.G. Steunt de Nederlandsche Industrie.

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtuiglakken voor Spoorwegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

WERKSPOOR Amslcrdam-Utrccht Rollend Spoorwegmateriëel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

J. ROSÉ k Co., Prinsengracht No. 7ö2, Amsterdam. Opgericlit 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. – Lleber’s- Code Used. – Telephoon 3077. Verfwaren, Hollandsche en Engelsclie laak Ken. SPOORWEGLAKKEN en VERVEI^ Hoofd-Depot der Kunstpuimsteen van de Schiiinachersche Fabrik.

N.v.TeclmischßnreanY/hNIERSTRASZ Ingenieur*, Plantage Middenlaan 62, Amsterdam. Levert ten behoeve van AANLEG EN ONDERHOUD VAN TELEGRAAFEN TELEFOONLIJNEN ENZ. Isolatoren, Verzinkt Ijzerwerk, Telefoontoestellen, Schakelborden, enz.. Houten en ijzeren Palen, Kabels, Ijzeren Bronsdraad, alsmede alle verder materiaal voor Buiten- en Binnengeleidingen.

LADDERS. TU VAVEfiBTs Ladders zijnde beste! Z|j schranken en trekken niet N.V. Techn. Houtwarenfabriek v/h. Van Waveren, Driehoekstraat, Amsterdam, Telefoon C 1337.

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrijtuigen, met of zonder initialen en figuren. J. k A. LE POOLE, Leiden-