is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 28, 10-07-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. C. GOUDRIAAN’S INDUSTRIE- EN EXPORT-MAATSCHAPPIJ – DELFT ■

Wagons – Wissels – Draaischijveii ■ IJzerconstnidles

Fabrieken en Opslagplaatsen – Delft Telefoon 521 – Aansluit. H. IJ. S. M. – Telegr.-Adres: „Construction

GEBR. nXBBEKS TELEFOON 103. itiTol.’Adr.s GOMFABRIEK. Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardig'en Slangen voor het uitspuiten van Ketels, voor Verwarming door Stoom; Gasvulling enz.

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtuiglakken voor Spoorwegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

PLETTERIJ, VOORHEEN L. J. ENTHOVEN & Cï.. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor lederen automobilist. Prijs f 2,25, geb. f 2,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

/LADDERS. VAN WAVEREN'S Ladders zijn de beste! schranken en trekken niet N.V. Techn. Houtwarenfabriek v/h. Van Waveren, Driehoekstraat» Amsterdam, Telefoon C 1337.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”