is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 36, 04-09-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. E. H. VAN VüGHT’s WEEGWERKTUIGENFABRIEK WARMOESSTRAAT 52 AMSTERDAM Snelwegers zonder gewichten „RAPIDE” worden door ons gefabriceerd van 50 tot 10.000 K.G. Steunt de Nederlandsche Industrie.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & C£. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtniglakken voor Spoorwegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

Abonneert U op Wereldkroniek of De Week.

Eerste Nederlandsohe Witraetaalfabriek CROESE, ULBRICH & Co. – AMSTERDAM

Hoogte Kadijk 145 – Telefoon Centrum 339

N.Y.TechnischßnreauY/IiNIERSTRASZ Ingenieurs, Pliintage Midilenlniin 62, Amsterdam. Levert ten behoeve van AANLEG EN ONDERHOUD VAN TELEGRAAF. EN TELEFOONLIJNEN ENZ. Isolatoren, Verzinkt Ijzerwerk, Telefoontoestellen, Schakelborden, enz.. Houten en ijzeren Palen, Kabels, Ijzeren Bronsdraad, alsmede alle verder materiaal voor Buiten- en Binnengeleiding^en.

Te koop aangeboden door de Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij te Doetinchem Twee open tramri|tuigen, op trucs, spoorwijdte 0,75 c.M., in goeden staat verkeerende, ook zeer geschikt voor paardentram. Prijs f 1100,— per stuk. Te bezichtigen bij de Directie te Doetinchem.

/ LADDERS. i VAH WAVERES’s f Ladders zijüdebeste! schranken en trekken niet N.V. Techn. Houlwarenfabriek v/h. Van Waveren, Driehoekstraat, Amsterdam, Telefoon C 1337.

NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM