is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 40, 02-10-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. L H. VAN VOBNl’s WEEeWEimUieEAFABRIEK WARMOESSTRAAT 52 AMSTERDAM Snelwegers zonder gewichten „RAPIDE worden door ons gefabriceerd van 50 tot 10.000 K.G. Steunt de Nederlandsche Industrie.

PLETTERU, voorheen L. J. ENTHOVEN & Cü. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERU”. Telefoon No. 234.

I Houtbereiding I I AMSTERDAM _ I ■ «r. L . » iin Telefoon 9825 N, B ■ Groote Wittenburgeritraat 110. , . . . j u B I Opgericht 1855. Oud.te fabriek hier te lande tot het zoowel geheel al. gedeelte- | fl Hik CREOSOTEEREN van alle soorten hout. | ■ Vraagt voor ieder werk onze prijzen aan. fl

LINDENKAMPS I METAAL POETSCRÉIVIE. AMSTERDAIH. TEL. Z. 5977. SCHAPENBURGERPAD 90.

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtuiglakken voor Spoorwegrijtulgen en Vernissen voor diverse industrieën.

Naaml, Venn. Fabriek voor Wagenbouw IJzerconstructie en Brandweermaterieel vlh J. GEESINK & ZONEN, HOLLAND (Weesp) Brief- en Telegram-Adres: GEESINK ZONEN, WEESP Intercommunaal-Telefoon No. 18. Vervaardigt als Specialiteit Mechanische vrijstaande WA6ENLADDERS.

Abonneert n op : li O s 1 L-L-os 1 H a e R p »I Prijs per kwartaal f2.—. SCHIim & IOnSIEPffI, te Weid. Lereren Toor Spoor- en Tramwaggons TBIJF, OOBDIJNBN, «onder en met Uoaoffram. Otti* k«oMt»»f«n. Vtuti Itlewre».

NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM