is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 44, 30-10-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FIRMA A. PIET ROMEINS ARMSTEEG 3, bij het singel AMSTERDAM Complete £lectrische Installatién voor Fabrieken, Schepen, Woningen, enz. PLANNEN EN BEGROOTING KOSTELOOS ■' J I Reparatiewerkplaats voor Dynamo’s, Accumulatoren en Seintoestellen

N.ï. Technisch Bureau y/h NIERSTRASZ Ingenieurs, Plantage Middenlaan 62, Amsterdam. Levert ten behoeve van AANLEG EN ONDERHOUD VAN TELEGRAAF. EN TELEFOONLIJNEN ENZ. Isolatoren, Verzinkt Ijzerwerk, Telefoontoestellen, Schakelborden, enz.. Houten en ijzeren Palen, Kabels, Ijzeren Bronsdraad, alsmede alle verder materiaal voor Buiten- en Binnengeleidingen.

Het Scheepsstoomwerktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hoogleeraar a/d Techn. Hoogeschool te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij. Deel I. Stoomketel en toebehooren. „ 11. Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers. „ lil. Hulp-en Bijwerktuigen „ IV. Theoretisch gedeelte. De prijs der eerste# 3 deelen is f 8,25 per deel, gebonden in 2 deelen f 9,75. Deel IV f 6,50, gebonden f 7,25. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NiJGH & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

Abonneert n op: Prijs per kwartaal f2.—.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

SCHMIïï k LÖTTSIEPEN, te Elberfeld. Leveren voor Spoor- en TRIJP, OORDIJNÜN, zonder en met Monogram. hwaUtêit9n, Vattê Icleuren. Adverteert in „DE LOCOMOTIEF."

Merens, Haarlena Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen alle onderdeelen voor: Westinghouse-Vacuumrem, als Slangen, Cylinderringen, Membraantjes, Telefoon 163. GOMFABbIeT’

nederlandsche lak- en vernisfabriek H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtniglakken voor Spoorwogrijtuigon on Vornisson voor diverse industrieën.