is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 52, 25-12-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gednrende de maanden November 1918 en^^

i) Sedert i Mei. 2) Sedert i Juli.

Sedert 1 Januari. Aantal Personenvervoer. Opbrengst van vervoer van Bagage, Goederen en Levende Dieren. Opbrengst 03 ta Totaal der g tac o> O 1 Totaal Op br. NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. e in tploitatie. Aantal. Opbrengst. Diversen. opbrengsten. O go der opbrengster 1 da gkil Betuwsche Stoomtr.-Mij. 1918 1917 56.55 56.55 4518 4711 – 5992 4282 128 185 10638 – 6 9178 5 27 100883 – 41 93123 – 5 4 34 93 Centrale Liinburpache Spoorw. (Stoomtr.) Mij. ) 61 89522 1 5 51 Lijn: Roermond-Kessenicb-Vlodrop 1918 316 23943 5063 44 4339 47 623 87 10026 78 IC 6 1 Lijn; Roermond-Rog-1918 16 4790 925 19 507 30 25 70 1458 19 1 5 04 17207 8 5 l. 5 47 Dedemsv. St.-Tr.-MÜ. ... 19.18 1 . • • 1917 . j 1 Eerste Dr. St.-Tr. w.-Mij. 1918 —!— _ 1 – 1917 1 ___ Eerste Ned. El. Trw. Mij ' 1918 1 — – Lijnen: Oeintnurb. en 1917 ” Haarlem—Bloemend. _ _ Electr. Spw.-Mij. Lijn: 1918 j_—. . _ Amst.-Haarl.-Zandv. Gelderscb Overijsetsebe Stoomtram-Mi] G 917 11918 (1917 32.8 32.8 213834 2561 58 4975 43 4888 24 552 17 433 91 7665 94 7883 73 7 79 97513 8 01 83100 V 3 !9 8 90 7 58 Geld. St.-Tr.w.-Mö. 1918 1 1 _ J 1917 1 _ Geid.Westf. St.-Mii. ... 1918 1 _ 1 – „ ... 1917 Gemeentetram Amsterd.l9lB 19’7 Gem.electr. tram Arnbem 1918 „ 1917 Gemeentetram Groningen 1918 „ 1917 » Gemeentetram Utrecht.. 1918 „ 1917 yy ” Gooische Stoomtram ... 1918 1917 Haaffsebe Tramw.Mij.... 1918 1917 52.8 53.8 19.94 19.94 9.075 9.075 16.25 16.25 44 44 88,626 68,337 10804149 10858663 592421 345270 310586 361757 607344 580639 4714983 4080361 648861076 —— 525856 15 38873 30 2221 32 27669 90 411 53 21139 95 19u88 07‘ 41956 936 32891 716 293140 416 256455 11 6 250 250 109 58 182 10 153 75 68 75 69 76 2453 2£ 648861 076 40 525856 15 32 41344 626 6 28331 43 4 21249 .=>3 7 19270 176 fc 42110 686 f 32960 416 ( 277501'3 – 23573 326 . 293210 176 l] 258908 36 1‘ 963 6681928 581 536U987 9 11 435453 7 36 342967 6.56 225361 846 197227 5638 441844 57 61 340863 387628 306331 L 0 27» 3477810 26 289 2921981 41 37 ll 29 e 98 £ 21 1 62 61 49 62 63 256 i. 706 1 2 13 8 34 5 38 1 50 161 53 60 51 41 52 80 40 37» 27 78* Holl. Buurtspoorwegen 1918 1 1917 Holl. IJz. Sp. Mij . 1918 “ _ >» yy yy >y . •• • ■ Limb. Electr. Spw.-Mij. . 1917 1918 5,380 55096 10363 026 10363 026 6420 54333 2761) 47 19 1917 “”i __ _ Maas—Buurtspoorwegen 1918 1 _ 1917 1- 1 Mij. tot Expl. van 5.5... yy »• yy yy yy . 1917 1917 – zz z ZZ Ned Gentr. Spoorw.-Mi . 1918 1917 z —r – qz Nederl. Tramweg-Mij... . 1918 —1 " 1 _ 1917 __ N.-Brab. Duit. Spw.Mij. 1918 1” _1 __ 1917 —1“ N.-Z.-Holl. Tram-MaatVl • 11918 l_ – Lij n : Lei den- Kat w. j 1917 r _ – _ _ Noordwijk _ Lijn: Haarlem—Leiden 191fc „ i9n – – ' : -- Lijn: Haarlem-Alkmaar 1918 – – – ” .. Nijmeegscbe Trw.-Mij. 1918 191- —■ 4.6 4.6 496; 418 H 13 421 12 351 52 – 13 _ 538 35 _ 454 35 390 619 3 23 749 7 38 3 766 403 4 88 Ooster Stoomtram-Mö ... 1918 1 1 " l9l' Rotterd. Electr.Tramw. 11911 3 4307646 295963|ï 836| – 151334 117531 6 04*) 5 65*) ZZ Maatschappij Rotterd. Tramweg-M ../191 7 4196072 233447. 18 « 191 3 L 191 7 1 — St.tr. „Hulst-Walsoord.” 191 8 1 191 7 1 _ St.tr w.-Mij. „’s-Bosch – 191 8 1 1 —l .. 19] 7 1 ““ l