is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, 25-12-1918 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER OP

DE LOCOMOTIEF

Weekblad, gewijd aan de belangen van Spoor- en Tramwegen, over den zes-en-dertigsten jaargang, van 1 Januari tot en met 31 December 1918.

N.B. Onder letter C komen de herichten omtrent het (’enlraal Bureau voor. ~ „ J zijn alle Jaarverslagen geplaatst.

„ „ N komen de berichten omtrent de Nederlandsche Vereeniging' voor. ~ V zi,jn de Versehllleiide Mededeelingen geplaatst. ~ .. W zijn de Wetten en Wetsontwerpen ondergeltraeht.

A. Bladz. Adres aan de 2e Kamer der Staten-Geiicraal (inzake hulp aan de tramwegen) 257 Adres aan den Minister van Waterstaat 97, 258

Adres aan de 2e kamer der Staten-Generaal (inzake wetsontwerp „Verzekering van. de Dienstvaardigheid der tramwegen”) 361 Adres aan den Minister van Landbouw on den Minister van Waterstaat . (inzake Bure,au Vervoer v. d. Afd. Crisiszaken) 362

Adres aan den Minister van Waterstaat (inzake Bureau , Vervoer) 362

' B. Besparing van Smeermiddelen 201, 209 Bevestiging der kraagschioieven in de dwarsliggers met

bithulf> v.an een hardhouteir schroefpen 265 Bogies (Instelling van) in bogen 85 Bocgvveerstand (De verhoogde) O5, 74, 83

Bovcnleidingspalen (Ersatz-) voor electrische tramwegen 28 Breken (Over het) van wielassen van clectr. motor-

wagens 290 Bruinkool als proef 18 C.

Centraal-Bureau. Aanvragen voor ijzer en staal 169 , Antimonium 74 Beuken dwarsliggers .'. 329 Brandstoffen 113,251, 322 Brandstofrantsoeneering 186, 218

Cylinderoiie 218 Lampenballons 297 Mededeeling 98, 164

Olievoorziening 186 Oproep Alg. Vergadering 12 Juni 1918 169 Flaatijzer 363 Poetsdoeken 157

Ru wijzer 130 Smeerolie uit Oostenrijk 169 Tirefonds 313 Uiikomsten boekjaar 1917 193 Veerenstaal 113

Verzending brandstoffen ... 89 Vlampijpen 138 Vraag en Aanbod 18, 53, 58, 157, 169, 186, 193, 238, 277, 290, 358,, 377, 386, 414

Waarschuwing 89 Wijziging der Statuten Centr.-Bureau 201 IJzeraankoop in Duitschland 386 Concessies (Overzicht v. Spoorweg-) in Nederland 73, 81, 93

Bladz. Contrarails (Klem o.p dej ... 241 Convergente instelling v. d. vrije zwenkassen der rijtuigen met grooten radstand van de Spoorweg-Mij. Parijs—Orléans (Bencht over de) 44

D. Dienstaanbod I 4 Dienstregeling (Publiciteit van) 251 Dwarsverschuiving in een bo;Og van een as, niet door het middelpunt van den ‘bpoig gaande. (De snelheid der) 6

E. Eerste „Nederlandsche” Spooi-wegdienstregeling 330 Electrificatic van spoorwegen 297 Electrische Tractie op Hoofdspoorwegen ... 162, 169, 282 „Ersatz” Ixivenlcidingspalen voor electrische tramwegen 28 Es fehlt an Versuchen ... 226

G. Gasauiomobiel 374 Gelijkrichters (TrambedrijF met groote) .' n8 Gemeenteraad contra concessionaris ... ... 19 Geschiedenis (Pien tm imder uit de) der Nederl. Tram- Weg-Mij _ 169, 180 Go'ederenvervoer op enkele Duitsche trams ... 372 Goederenvervoer op tramwegen ......' 333. 339 Góldschmidt-lasschen ... 3^5

H. Ir. J. P. Havelaar f ••• >L3

I. Ingezonden medodecLing 7 Instelling van bogies ,in bogen 05 Intensief kblenvervoier te water met behulp van een „wateftrein” 277 Intercommunie tramwegen (lets over) 49

J. Jaarverslag Betuwsche Stoomtramweg-.Mij 315 ~ ’s Bosch—Helmond 212. ~ Dedemsvaartschc Stoomtram ... ... ... 260 Eerste Drentsche Stoom'.ramweg-Mij 299 ’, Geldersche Stoomtramweg-Mij .• 3®°

Celdersch—Overijsseische Stoomtram-Mij. ... 221 ’’ Gield. Westfaalsche St.tramwcg-Mij. ... 253 ~ Gemeentetram A’dam 4^3 ~ Gooische Stoomtram 124 ’s-Gravelandsche Tramwog-Mij. ....' 106 Haagsche Tramweg-Mij 284

Maas-Buurtspoorweg ... 258 Maatsch. tot Exploitatie van Tramwegen 365 Ncderl. Tramweg-Mij. 397 N.W Stoomtram Walcheren 3i'i