is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 14, 02-04-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DU CROO & BRAUNS Belasten zich met het repareeren van Trammateriaal, speciaal Locomotieven. Vakkundige behandeling.

VERKOOPBUREAU: Damrak 44, AMSTERDAM. Tel. N.3868 en C. 2345

WERKSPOOR Amsterdam-Utrecht Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Schéeps-Dieselmotoren

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rijtuiglakken voor Spoorivegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

N.V. VERNIS- EN VERFWARENFABRIEK v/h. I. WAËEMAKERS & ZONEN BREDA. Ogerichf 1848. Directie: T. & M. UFKES. —— TEOLIN-JAPANLAK voor binnen en buiten afschildervverk aan Tram- en Spoorrijtuigen, Locomotieven en Gebouwen. TEOLIN RADIATORENVERF voor bet bewerken van warm wordtmde machinedeelen. COPALVERMSSEN in alle soorten: als Rody, Platting, Slijplak, Binnencopal, Buitencopal, enz. DROGE VERFWAREN , alle soorten en kleuren, in betrouwbare qualiteiten. Rijtuigplamuur, Stopverf, Olieplamuur, Vernis-Afbijter, enz, enz.

Naaml Venn Fabriek voor Wagenbouw IJzerconstructie en Brandweermaterleel vlh J. GEESINK & ZONEN, HOLLAND (Weesp) Brief> en Telegram>Adres: GEESINK ZONEN, WEESP Intercommunaal-Telefoon No. 18. Vervaardigt als Specialiteit Mechanische vrijstaande WtBENUDDEBS. Abonneert u op : Prijs per f 2.