is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 18, 30-04-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERT ENTI ÈN.

Aantal Personenvervoer. Oï»brengst van vervoer van Opbrengst Totaal der -g . P 4> Oi Totaal Opbr. NAMEN DEB MAATSCHAPPIJEN kilometers in t-i . en Le-Diversen. opbrengsten. "o ï dag kil. 3xploitatie. Aantal* Opbrengst. vende Dieren. Lijn; Heemstede— \ 1918 9,9 26977 18738 85.52 6640 11733 8996 465 51 61 89 855 13 648 2276 84 90 27626 21010 305 41 90 68 02 46 259409 187269 585 95 71 64 09 79 Haarlem-Overveen .../ 1917 9,9 2007 71 421 84 11062 16 12 43 125663 25 12 00 Lijn Haarlem—Alkm. 1918 „ .. 1917 Zuider Stoomtram-Mij... 1918 „ . . 1917 28.7 28.7 1 1 1 1 2065 8083 5790 115 485 13 236 471 223 92 97 11 8942 20289 15009 925 31 37 10 16 12 05 835 455 115226 86 11 00 November 1918 en 1917. 1951 39 713 61 201 965 2866 965 11 24 – TTnfl,rletn— Spoor- 1918 weg-MiJ 1917 Holl. IJz. Spoorweg-Mij. 1918 1)1754 2344562 64 157.50.50 77 181209 14 4100822 3246691 55 ■22» 45865767 38152200 31» 57 78 65 29 27 1917 Mii. tot Expl. van S.S. 1918 1750 1) 1875 2269031 82' 3505172 78 192051 77 5966256 4545870 37» 22 631511.52 50736345 39 87» 100 81 83 01 „ ; – 191” Ned. Centraal Spw.-Mij 1918 ib /ö 1) 232 —. 221202 35» 240229 94» 14054 46» 475486 368009 76» 61 5103982 4276799 61 40» 65 45 99 48 „ 1917 „ ft »* 235 October 1918—1917. Haarlem-Zandv. Spoor- 1918 2106 46» 482 13 293 65 = 2882 25 10 94 weg-Mij 1917 September 1918—1917. 3641 80 1074 29' 227 42 4943 51' 19 39 __ Haarlem—Ziandv. Spoor— 1918 l) Definitieve ontvang^sten. J

DU CROO & BRAUNS Belasten zich met het repareeren van Trammateriaal, speciaal Uacomotieven. Vakkundige behandeling.

VERKOOPBUREAU; Damrak 44, AMSTERDAM. Tel. N.3868 en C. 2345

WERKSPOOR Amstcrdam-Utrccht Rollend Spoorwegmaterièel IJ zerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Negende druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2,25, geb. f 2,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar s Uitgevers-Mij. Rotterdam

Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”