is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 18, 30-04-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE LAK- EN VERNISFABRIEK H. F. KORTHALS & Co. VELSEN bij Amsterdam. Fabrikanten van Rfltuiglakken voor Spoptwegrijtuigen en Vernissen voor diverse industrieën.

Gebr. Merens, Haarleni Fabriek van Caoutchouc, Asbest-en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen alle onderdeelen voor: Westinghouse-Vacuumrem, als Slangen, lO3. GOMFABBIEK.

Abonneert U op de MZ WBRBLDRRONIER

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Beslagdeeien voor Spooren Tramwagens.

I DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

IDe N.V. GIPS’ Houthandel I TE DORDRECHT, I heeft de eer aan H.H. belanghebbenden te berichten, dat zij zeer I spoedig in staat zal zijn uit voorraad te leveren ■ voor sterk gereduceerde prijzen I Bereide en onbereide Dwarsliggers in alle h. t. 1. voorkomende typem I Leidingpalen m lengten van 7 tot 14 Meter ■ met verschillende topzwaarten. I Dc N.V. GIPS’ Houtbcrciding tc Dordrecht I is door het afsluiten van gunstige olie-contracten weder in staat ■ opdrachten aan te nemen tot het H Creosoteeren van Hout tot zeer matige prijzen. ■

■ NIJGH & VAN DITMAR, ROTTERDAM