is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 44, 29-10-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f " . United States Steel Products Company NEW-YORK U.S.A. Exporteurs van de fabrikaten der: Carnegie Steel Co. The Lorain Steel Co. Minnesota Steel Co. American Steel & Wire Co. Illinois Steel Co. National Tube Co. American Bridge Co. American Sheet & Tin Plate Co. Tennessee Coal, Iron & Rail Road Co. Bijkantoor Rotterdam; 19® Schiedamsche Singel Telegram-Adres: Steelmaker-Rotterdam Telephoon 4543. Prijzen en bijzonderheden op aanvrage.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & CE DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

r GELUID KUBKI/OLATIEnATEgIALEH fegen IKOUDE NV.VEPEENIGDE KUPKENFABRIEKEN FR on—rE.RD/=3^

SCBMITT & LOÏÏSIEPEN, te Elberfdd. Lereren voor Spoor- en Tramwaggons, TBIJF, aOBSIJITEN,, 2on<(er en met Honogfram. (iotde kwaUteiUn. Vaste kleuren.

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Beslagdeelen voor Spooren Tramwagens.

. Nederlandsch fabri kaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrijtuigen, mot of zonder initialen en figuren. J. tl A. L£ POOLS, Leiden

A o fir l-f T'POTT TJ VERTEGENWOORDIGT: cammell laird ö co. Ltd. WILLEMSKADE 2 ROTTERDAM SHEFFIELD ö BIRKENHEAD voor: Wielbandages, Assen, Veeron, Buffers, Veerenstaal, Gereedschapsstaal. Giet- en Smeedstukken, Vijlen, enz. enz. DONALD H. SCOTT & Co., Ltd., LONDON voor: Scheepsbouw-, Ketel- en Constructiemateriaal enz.