is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 49, 03-12-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) De cijfers van 1919 zij bq benadering vastgesteld. 2) Telegrafische opgave. 3) Schriftelijke opgave. 4) Vanaf 13 Aug. 1918. 5) De cijfers van 1919 zijn voorloopig, die van 1918 difinitief. 6) In exploitatie 48 K.M. 7) Gemiddeld was 39 K.M. in exploitatie. 8) In exploitatie 245 K.M. 9) Gemiddeld in exploi* tatie 272 K.M. 10) In exploitatie sedert i Augustus 1918. ji) In exploitatie sedert i October 1918.

Aantal kilometer Sedert 1 Januari. NAMEN DBB MAATSCHAPPIJEN vervoer van Opbrengst Totaal der opbrengsten. BD bfi in exploitatie Aantal. Opbrengst. üagage, Goederen en Levende Dieren. van Diversen. 9 U x> A O “■3 Totaal der opbrengsten. Opbr. per dagkil. September 1919—1918. Betnwsche Stoomtr.-Mij. 1919 56,55 1 553. 580; 3 2H 3 1164( t )86 8450' )47 M f, 1918 56,55 551 i l 398 f 3 18t 3 9686 e 71 8160^ t 29 Gemeentetram Arnhem... 1919 19,94 670049 6565 i 215 74t 3 09 25( ) 6665( )24 11] 42 463105 )95 85 )07 1918 19,94 606071 4345^^ 17' . 688Ï 198' 25( ) 50594 16 84 t5B 35270t 52' 6^ 179 Gemeentetr. Groningen 1919 9,075 337529 2802' 7 22 96 13 28125 ï.35 9/ 75 22145 i >os' 8!; ]93 ~ „ 1918 9.075 332292 2374 C )85 . 20C )74 23941 59 82 02 18063 i !48' 7( )58 Gemeentetram Sloten... 1919 5 19095 287.^ 75 2i 20 8£ 80 2986 )75 18 91 28525 !56 2( )82 „ .. 1918 0 12895 223£ >6O 141 75 2377 35 15 85 •») 3995: 530645 !55 1( >3O Gemeentetram Utrecht.. 1919 18,725 779244 6436 S 19 371 90 64735 79 115 24 15 10( 12 _ M M 1918 16,25 645894 4589 C 56 225 46115 56 94 50 355104 t3l' 8t )04 Gooische Stoomtram 1919 44 * 38201 18 339638 » „ 1918 44 46467 32' 32675.^ 13 Holl. IJz. Spoorw.-Mij. 1919 17541) 3428909 02 2281776 72 150276 77 5860964 51 46372461 75' 96 84 « r» yy 1918 1754 37243827 07' 77 78 Maas huurt-Spoorweg ... 1919 63,50 12413 91 7243 90 5158 49 24816 30 13 02? 189335 43 IC 92* „ „ ... 1918 63,50 16540 83 6411 52 1032 16 22984 51 12 06' 191988 71 11 07' N.-Z -Holl. Tram-Maat>j Lijn: Leiden-Katw.-\ 1919 18.8 47123 83 4234 10 809 31' 52167 24' 92 49' 455572 10 88 76 Noordwijk [ 1918 18,8 45789 85' 5285 71' 388 05 51463 62 91 25 412547 52 80 38 Lijn: Leiden—Heem- 1919 25, 14342 06 3362 46 310 02 18014 54 24 02 1.35,337 19' 19 83 stede—Haarlem 1918 25,- 13066 12 1841 96 295 38' 15203 46' 20 27 121396 84' 17 79 Lijn: Heemstede—Haar- 1919 9,9 29700 97 428 41' 30129 38' 101 44' 236299 42' 87 42 lem—Overveen 1918 9,9 25389 32' 403 39' 25792 72 86 94 188067 12 69 58 Lijn: Haarlem-Alkmaar 1919 28,7 8615 18 .3.327 88 99 75' 12042 81' 13 99 101338 82' 12 93 „ „ 1918 28,7 9570 88 3741 33 85 94 13404 15 15 57 92786 95 11 84 Nederl. 'l'ramweg-Mij ... 1919 321 70914 70 65637 29 .3098 08 139650 07 1270322 43' 14 51 „ „ „ ... 1918 321 ■ 1065474 76 12 17 Ooster Stoomtram-Mij... 1919 87 61347 18 13529 34 1716 37 76592 89 29 20 607998 .31' 25 47 .. ~ 1918 76 34442 35 13306 595 2012 14 49761 08' 21 92 375052 18' 18 157 Twent. Hlectr. Tr.w.-Mij. 1919 7,42 60785 7508 .346 94 7854 94 35 28 65418 87 32 29 „ „ „ 1918 7,42 64004 6792 94 402 95 7195 89 32 32 58454 13 28 85 Westlandscbe St.tram- 1919 49 164909 36276 61 10989 99 2177 86 49444 46 34 .33' 361178 68' 27 747 weg-Maatschappjj 1918 49 118228 29995 60' 14078 69' 2587 52 46661 82 32 40-* .362235 08 27 76» Znider Stoomtr.w.-Mij. 1919 11449 84' 8337 39' 200 19987 24 17 14 165911 15' 15 6.3 .. „ „ 1918 12403 34 10293 90' 200 22897 24' 19 63' 168755 60 15 90 Z. Ned. Stoomtr.weg-Mij. 1919 92, .33265 14141 83 15960 67i 1180 97 31283 11 33 315012 15 12 54 „ .. 1918 92,- 40454 17685 52' 22841 86i 912 031 414.39 42| 15 01 341335 84| 13 59 Deli Spoorweg-Mij 1919 414 540000 43 48 4672000 „ 1918 414 429937 34 62 4144329 Kediri Stoomtram-Mij... 1919 79000 561280 „ „ ... 1918 0 67861 – 491996 Malang Stoomtram-Mij. 1919 74500 566945 „ 1918 64109 627515 hied. Ind. Spoorw.-Ml] *) Lijn : Samar.-Vorsten- 1919 206 665000 107 61 5064410 90 05 landen-Will. 1... 1918 206 684363 110 74 4619769 82 15 Lijn : Stoomtr. Djokja- 1919 56 66000 39 29 297980 19 49 Brossot 1918 56 54943 -«) 38 15 292239 27 16 7) Lijn: Stoomtr. Djokja- 1919 111 166000 49 35 1308385 43 18 Willem 1 1918 111 14479.3 43 48 1060628 35 01 Lijn:Sttr. Goendih— 1919 294 . 380000 43 38 2745871 36 92 9) Soerabaja 1918 294 295087 -*) 40 15 2524966 37 75 Lijn; Sttr.w. Solo-Bojo- 1919 29 23000 26' 44 175794 22 20 lali 1918 29 18733 21 53 158674 20 04 Autod. Bringin-Toen- 1919 19 6000 10 53 43801 8 44 tang-Salatiga 1918 19 4430 7 77 8915 7 6910) Antodienst Parakan- 1919 38 6000 5‘ 26 56053 5 40 Wonosobo-Ngadiredjo 1918 38 .11) .11) Augustus 1919—1918. Dedemsv. St.-Tr. Mij.... 1919 140 36711 17284( 34 27093 93' 2407 19 46785 76' 10' 78 336646 18 9 B9' „ „ 1918 140 33031 16014 53 80560 35 1944 ( 33 48518 10 11 IS 313111 27 9 20' Eerste Ned. El. Tr.w.-Mij. 1919 10,2 340393 23988 10 23988 10 75 t 26 153999 74' 62 13 „ 1918 10,2 324361 61 { )0 50 35 Elec.Spw.Mij.Lijn: Amst. 1919 28,2 550665 202995 16' 160^ 17 203155 13' J32J 29 1070964 74' 56 29 Haarlem—Zandvoort.. 1918 28,2 600021 238 t 25 – – 35 70 Gem. Elec. tr. Arnhem 1919 19,94 621437 75802 50 426 f 30 250- 76479 10 L2.3' 72 .396455 71 85 12 .. .. t, >, 1918 19,94 614530 54978 Ib 250 ( )4 250- 55478 79 89' 75 302114. 56' 62. 35 Gooische Stoomtram 1919 44 ■ . . 60965 74 _ 301437 22 l9lB 44 – 57080 58' – 280285 30'