is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 20, 19-05-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N4AMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK „BREDA” v/i.. BACKER & RUEB beveelt zich aan voor levering en algeheele reparatie van STOOMTRAM-LOCOMOTIEVEN.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Uit voorraad aangeboden: ca. 100 Ton Stalen Dwarsliggers Profielschets op aanvrage. Verder: Uit Magazijnen te Rotterdam: 11.600 stuks Isolatoren R.M. II '52.000 stuks Isolatorsteunen R.M. 111 Technisch Handeisbureau Th. DE GROEN, ’s-GRAVENHAGE.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING door J. W. BRAND. Tiende druk. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 3,50, geb. f 4,25. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

30 KETELWAGENS volgens de laatste voorschriften en constructies van het Duitsch Staatsbahnvvagenverband gebouwd; direct te leveren. De wagens hebben gediend voor olie- en teerproductentransport. Gedeeltelijk van remmen en verwarmingsbuizen voorzien, inhoud 15 —2O ' 2000 IJZEREN VATEN van binnen en van buiten gegalvaniseerd, 330 Mark per stuk. 2000 IJZEREN VATEN, zwart geteerd, 2000 L. inhoud, geheel nieuw en ongebruikt 435 Mark per stuk. Alle deze direct leverbaar. Aanvrage onder K. R. 5768 aan RUDOLF MOSSE, KöLN.

GEBR. IWERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. V ervaardigen: Pakkingen van Asbest, Mereliet en Katoen Telefoon 103 Mandeksels, Zuigerstangen, Tel.-Adr.! GOMFABRIEK Zulgerveeren.

WERKSPOOR

Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren