is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 24, 16-06-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A D V E RT EN TIÉN.

Verlies. WINSTEN VERLIESREKKNINCi 1919. Winst. f 80.622,42^ 6.486,40^ 43484.91' Onverdeeld winstsaldo van 1918 f 434.43 128.672,85® I 486,46 >} Exploitatie-ontvangsten Aandeel in saldo Neerbosch f 130.593.74' f 130593.74'

[ CREOSOTEER INRICHTÜjI

N.V. Fabriek tot Houtbereiding tegen bederf „C. MIRANDOLLE”, o?glrTc^t*'ÏBs9. GEHEELE EN GEDEELTELIJKE BEREIDING. Groote ïoorraad PERKOENEN, PALEN, liezaagd HOUT en DWARSLIGGERS. Telegram-Adres : HOUTBEREIDING—FeIJENOORD—ROTTERDAM. Fabriek en Kantoor: PIEKSTRAAT 43-45 (a/d Persoonshaven), Tel. No. 3332. Bijkantoor: GELDERSCHEKADE 31 (Plan C). ] KYAüOSEER IYKICHTIi^iCI.

Th. DE GROEN Technisch Handelshureau = *s=Gravenhage BEZUIDENHOUT 103 Tel. H 3268 en 3236 LOCOMOTIEVEN Personen- en Goederenwagens Motorwagens en Aanhangwagens j RAILS WISSELS Houten en Stalen Dwarsliggers. : V I Geconstrueerd IJzeren-masten. j Houten Telefoon- en Telegraafpalen. i

M. B. MEIJER Co. Zuidblaak 62, ROTTERDAM zijn altijd keepers van IJZER, STAAL en RAILS

WIENER & Co. Fabrikanten van Werktuigen, Metaalwerken en Apparaten Oostenburgervoorstraat 29 AMSTERDAM. Gietwerk in alle metalen. (bewerkt en onbewerkt) LANTAARNS. Beslagdeelen voor Spooren Tramwagens.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING door J. W. BRAND. Tiende druk. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 3,50, geb. f 4,25. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar s Uitgevers-Mij. Rotterdam

Abonneert U op do W er eldkroniek. Prij» f 2.25 per kwartaal.

SCHWn k lüïïSlEPi, t( Bbrtld. " Ureren voor Spoor- en Tramwaggone, TKIJF, GORDIJNEN, zonder on met I Monogram. j (M4d* kwaUUiUn. Vaatte Beuren.

1 i ; Adverteert in „DE LOCOMOTIEF.”

I DRAADLOOZE 1 TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam