is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 37, 15-09-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14® Boekjaar.

BALANS der Tramweg-Maatschappij „Eindhoven—Geldrop” te Eindhoven.

Per 31 Dec. 1991.

WINST- EN VERLIESREKENING.

Aan Weg en Werken f 856.608,08 „ 4.960,06 „ 1.488,02 „ 6.381,22 549,92' „ 77,10 „ 2.002,28_ \ Per Aandeelenkapitaal / 200.000,— „ 139.822,46^ «-855,- ~ 152.000, „ 4.960,06 « 14 173,64' „ 6.094,87 „ 341-177,25' 4-9«3.39 ~ Afgelost Rollend Materieel „ Paarden „ Waarborgkapitalen « Ka 5...... „ Meubilair „ Renteloos Voorschot „ „ „ (Rijkssteun)... „ Gemeentelijke en Provinciale Bijdragen „ Reserve aflossing Rollend Materieel ~ Vernieuwingsfonds weg fy Crediteuren „ Tramw.-Mij. ~De Meijerij” (Kapitaalrek.) „ „ (Saldo Exploitatierek.) f 872.066,685 / 872.066,68^

EXPLOITATIEREKENING per 31 December 1919.

f 54450 5-384.97* ~ 1-673.39 „ 18.600, „ 64.834,40 Per Exploitatie f 108.078,52 « 504, „ 36-360,245 „ Verjaard Dividend Rfllans Vprnipii ” Saldo verlies A° P° f 144.942,76^ f 144.942,765

NAMEN DER REKENINGEN Tram weg-Maatschappij ~De Meijerij” Tramweg-Maatschapplj ~Eindhoven-Gcldrop” TOTAAL NAMEN DER REKENINGEN Tramweg Mii. ~De Meijerij” Tramweg Mij. ~Einnhoven Geldrop” TOTAAL Directie en Administratie. f 130.042,91 a £ 69.041 374 e „ 53.187,294 / £199.084,284 f 15,038,534 f 5.571,94è f 20,910.48 Goederenvervoer „253.138,2445 „306.326,54 „ 3.787,55è „ 1.893.77 „ 5.681,32è „ 16.782,90 „ 3.246.66 „ 20 029,564 „ 669,73 i ~ 334,86 „ 1.004,591 „ 11.418,914 c „ 1.407,33 g „ 12.826,244 Weg en Werken. id suppletoir 1918.... „ 3.022,56 f„ 8.465,56 d „ 374,99 „ 1.349,69 ~ 3.397.55 ~ 9.815.25 „ 1.510,09 „ 745,45 2.255,54 „ 573,71 , 185.70 „ 759,41 Onderhoud van den weg: f 25.696,941 f 13.921,18 h Materialen „ 21.498,17 „ 47.195,114 ~ 100.79 „ 14.021,97 ~ 61.217,08è Onderhoud gebouwen: f 1.168,03 f 231,35 b Materialen „ 2.577,75è „ 3.745,78 i „ 765,30 „ 996,65 „ 4.742,43è Onderhoud telefoon: f 306,62J „ 44,95 „ 351.57 ~ 158,71 ~ 926.51 „ 351,57è „ 1.751,154 „ 2.643,824 Bediening overwegen S.S. .. „ 1.592[44J „ 1.717.31 „ 111,52 „ 56,95 „ 168,47 Tractie en Materieel. „ 3.134,36 ~ 32.473,44 „ 1.500,12 „ 4.634,48 „ 38.940,49 Loonen Machinepersoneel..,. Onderhoud Locomotieven: f 9.739,314 f 6.828,68 „ 6.467,05 h Materialen „ 23.567,834 „ 33.307,15 „ 12.310,76 lO 44 „ 52,446,59 Onderh. rijtuigen en wagens: f 7.389.79 f 4.027,91 b Materialen „ 10.115,904 „ 17.505,694 „ 1 205,81 „ 5.233,72 „ 22.739,414 Onderh. werkt, en gereedsch.: f 154,43 f 77,21 b Materialen „ 3.111,474 „ 1.511,85 „ 50.398,34 „ 2.275,714 „ 2.352,92 „ \b.^22,12 „ 5.464,40 „ 1.511,85 „ 67.221,06 Electr. drijfkracht Werkplaats „ 337,25 „ 112,41 ~ 449,66 „ 16.920.56 „ 5.640,19 „ 22.560,75 Waterverbruik Locomotieven ~ 1.250,54 „ 12.502,64 373,54 „ 8.808,89 „ 1.624,08 „ 21.311,53 „ 271.93J ,— .. 271,934 „ 271,28 „ 156,87 „ 428,15 518,90 „ 259,44 „ 778,34 Vervoer, Beweging en Handelszaken. • „ 20.804 70 „ 10.896,38 „ 31.701,08 ~ 11.656,09 „ 5.123,34 ~ 16.779.43 „ 17 338,764 „ 5.486.90 „ 22.825,66è „ 1.297,464 „ 627,49 „ 1.924,951 Onkosten goederenvervoer .... „ 2.676,094 „ 3 469,494 „ 117.25 „ 2.460,64 „ 2.793,34 i „ 5.930,03è „ 797,25 „ 450,69 „ 1.247,94 Algemeene Uitgaven. Assurantiën „ 6.571,55 „ 2.255,46 „ 8.827.01 £423.441,804 £ 128,791,04 £552.237,844 „ 730,48 254,04 „ 984,52 „ 1.894,55 „ 194,31 s „ 2.088,864 fl. Na aftrek van restitutie ad f 220,90. b. Na aftrek van restitutie ad f 1.477,98. „ 1.226,54 „ 613.22 „ 1.839,76 „ 2.963,85 „ 978,81 „ 3.942,66 Onkosten „ 1.912,294 „ 252,55 „ 2.164,844 d. Inclusief huur ad f 1.408,99 van de Tramweg-Mij. Eindhoven-Geldrop Totaal Exploitatiekosten Saldo f320.349,67i „103.095,13 f 123.809,65 „ 4.983,39 f444.159,32è „108.078,52 voor medegebruik rijtuigremise. e. Na aftrek van restitutie ad f 44.22§. f. Na aftrek van restitutie ad f 18.50. £423.444,804 f 128.793,04 f552.237,84è g. Na aftrek van zegel en leges ad f 2,41.