is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 45, 10-11-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert ) Januari. NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. Aantal FeröonenTervoer. vervoer van Opbrengst Totaal der ’t, s e Opbr. per dagkil. in exploitatie Aantal. Opbrengst. " Bagage, Goederen en Levende Dieren. Diversen. opbrengsten. u Si 2. 0 der opbrengsten. St.tram-Mij. Oostelijk— 1920 . Groningen 1919 Stoomtr Mij Venlo-Maas-11920 . . _ bree-Helden ƒ1919 =■ . N.V. St.tr. „Walcheren”ƒ 1920 27,230 .34468 13311 15 1260' 1 10 2091 83| 27811 09 48151 62 c ƒ1919 Trw.-Mij.„deGraafschap” 1920 27 230 46182 13121 5 07J 8141 182 220k 80 23475 69^ 4416' ?52 8 95 18,258 15324 408J 166 5711 47 57 03 9857 16 5 93 19691 39 S 92» 1919 19,268 13709 4461 79 5411 55 172 39 10047 73 6 fis 1822 C )71J 5 51» Trmw.-Mij. „de Meijerij” 1920 115 187427 56941 >5O 74381 103 6799 38| 13812.^ 91i I.^ 20 27056t 674 12 924 en Eindhoven-Geldrop 1919 Trw.-Mij. „Zutph.-Emm.” 1920 115 162873 49105 !'>2i 7693J S37| 7311 55 133351 95 12 74 259326 67 12 46 42,075 64032 17125 20 ‘ 21381 52 2372 69i 40876 4H 1( 68 75425 15 9 85 1919 42,075 71258 20651 22 18759 07j 3340 62 42750 9U 11 16 84Hl^ 49 11 11 TweedeN.-Holl. Trw-Mö. 1920 57 9SSOC _ 2240( 570) 126600 22540 C „ „ „ 1919 57 7330 C 1660 C 4600 94400 176206 Twent. Klectr. Trw.-Mij. 1920 .. „ „ 1919 Westl. St.-Tiamw.-Mii 1920 1919 Z. Ned. Stoomtr.weg-Mij. 1920 92 76318 37464 921 44202 78 6059 96 86724 66i 179448 10 72 j) » >, 1919 92 92196 40835 20 56407 03 3160 22| 100402 67| 208675 22 12 53 ZnideiStoomtr.weg-Mij 1920 38568 21476 921 1437 55882 K1866H 164 15 36 „ „ 1919 30090 38" 17963 85 è 600 48654 23i 103101 10-i 14 65 Batavia Elec. Trw.-Mij. 1920 __ – 1919 Deli Spoorweg-MÖ 1920 429 1966000 1966000 3844000 ._!) „ 1919 414 1573417 1573417 3048686 Deli Stoomtram w.-M'i 1920 ~ „ „ 19)9 . * Kediri Stoomtram-Mij. 1920 – – » „ 1919 • Malang Stoomtram Mij. 1920 m „ „ 1919 Ned.-Ind. Spoorweg-Mij. Lijn Samar.—Vorsten- 1920 206 1658000 3107000 82 87 landen-Willem I 1919 1496802 3035212 81 40 Lijn Stoomtr. Djokja— 1920 56 ___ 94000 162500 15 94 Brossot lt»19 72727 151807 14 98 Lijn Stoomtr.Djokja— 1920 111 ■ ■ • 401000 798300 39 62 Willem I 1919 399057 779342 38 79 Lijn Stoomtr. Goen- 1920 294 – 1303000 240180" 44 89 dih—Soerabaja 1919 _ 896887 1707658 36 08») Lijn:Tr. w. Solo-Bojolalil 1920 29 : 65000 121600 23 "4 „ „ ƒ1919 ___ 60171 104364 19 88 Autod.Bringin-Toentang- 1920 19 . ■ 24000 42300 12 23 Salatiga 1919 16221 27622 8 03 Autodieust Parakan-Wo- 1920 38 22000 41600 6 02 nosobo-Ngadirrdjo 1919 19256 .35109 5 10 Nederlaudsch-Indische... 1920 . 224000 Tramweg-Maatschappij 1919 198584 Oost-Java Stoomtram-Mij. Lijn Modjokerto-Ngoro) 1920 44 . 57400 101900 12 70 „ „ 11919 44 43300 8850) 11 10 Lijn; Soerabaja-KrianH92o 45 234700 462700 66 50 „ „ ƒ1919 45 -- – – 192100 386600 47 45 Sem -Ober St.-Tr.-Mij. 1920 386 ■ 1412600 2494400 3f) 55 „ 1919 385 / 982600 1818500 26 10 Sam.-Joana .St.-Tr.-MÜ M 920 427 1062500 1887100 24 30 „ „ 1919 427 807100 1542100 20 25 Serajoedal St.-Tr.-Mij. Lijn : Maos—Bandjarne- 1920 93 234300 395500 23 35 gara 1919 93 . 210300 402600 23 90 Lijn: Bandjarnegara-Wo- 1920 33 . 36700 68700 11 46 nosobo 1919 33 – 29900 – 57800 9 70 Eerste kwartaal 1920—1919. Dedemsv. St.-Tr. Mij.... 1920 140 40143 24499 12 75382 33171 18 103199 72i 8 10 103199 •8 19 „ •„ „ ... 1919 140 81052 38751 28 74632 B3‘ 3963' 117347; iOj 9 118 117347 304 9 31» Eerste Drentsche Stoom- 1920 110 47441 22310 )2i 29672 141 7501 25 63732 t2 5' te 53732 42 5 43 tram-Mij 1919 110 . – .. . – Nedeil. Spoorwegen 1920 3675 17812034- – 5 14361368 1566773 – 4 t.3740176 – 30 79 13740175 130 79 1919 3583 , – _ – 01 )5 101 55 St. Tr.w.-Mij. Oldambt- 1920 30 171551 191 24692 23 320 9 )2 421681 Mi 15, )6 42168 94-i 15 56 Pekela 1919 30 1849) 1 16" 15635 tl 183 )0 34310 ’7 12 71 34310 77 12 71 Znider Stoomtr.w.-Mij. 1920 31783 18962 12 14.37.^ !4| 52183 .1 18 14 75 52183 18 14 75 >, „ 1919 i) Telftprafisch. 2) Schrifteliik. •,) Gemiddel d in exnloit 27254 i atie 262 K. '0 VI. 26592 17 600- 54446 1 17 15 )6 54446 37 15 56