is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 31, 03-08-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADV ERT E N TI ÉN.

„SPOORWEGINDUSTRIE” Fabrieken voor Spoorwegbenoodigdheden Levering en productie van HOUTEN DWARSLIGGERS ALLE LEVERINGEN voor HOOFD=, TRAM- EN LOCAALSPOORWEGEN BOVENBOUW MATERIEEL; ROLLEND MATERIEEL: RAILS, LASCHPLATEN enz. LOCOMOTIEVEN KLEIN IJZERWERK – . ASSEN, WIELEN, WIELBANDEN WISSELS EN KRUISINGEN , . .4. : : . GOEDERENWAGONS DWARSLIGGERS (Houten en Stalen) – FERSONENRIJTOIGEN DRAAISCHIJVEN ' KETELWAGENS WEEGBRUGGEN . KOELWAGENS ‘i , % SMALSPOOR MATERIEEL AANNEMERS- ëK t^ABRILKSSPOREN [|| WERKLOCOMOTIEVEN, (MOTOR- en i i in en zwaarten I STOOM-), KIPWAGENS ENZ. f f' K -.4

HAAG BATAVIA ' ANTONIE HEINSIVSSTRAAT 2. Vertegenwoordiger: VICTOR ZIMMERMANN. Telef.: Schev. 2481. Telegr.-adres: SpÖbRiNDUSTRiE-MAAG Telegramadres: Victor-Batavia.

VAN BELLEN & CO. Materiaal voor Smal- en Hoofdspoor. Wij verzoeken beleefd Uwe aanvragen. ROTTERDAM Pompenburgsingel hoek Binnenrotte Telefoon 10962 Telegramadres: „Belspoorstaal”.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,90. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordpstoffen voor Spoor-en Tramrgtuigen met of zonder initialen of figuren. J. & A. LE POOLE, Leiden.

Houtbereidlng AMSTERDAM Groote Wittenburgerstraal 110. Telefoon 9825 N. Opgericht 1855. Oudste fabriek hier te lande tot bet zoowel geheel als gedeeltelijk CREOSOTEEREN van alle soorten hout. Vraagt voor ieder werk onze prijzen aan»