is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 16, 19-04-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRIED. HRUPP A.G. FRIEDRICH=ALFRED=HÜTTE (^ö RHEINHAUSEN (NIEDERRHEIN) Rails Laschbouten Laschplaten Railspijkers Onderlegplaten Tirefonds Dwarsliggers Klemplaten Wissels Railklemmen Kruisingen Mijnrails Vertegenwoordigers: MERREM & LA PORTE, AMSTERDAM

C. J. VAN DEN BROEK HAARLEM Oude Groenmarkt 2 en 4 Tel. 507 en 958 Tel.« Adres: Voullaire-Haarlem I I Groote voorraad Spoorbaangereedschappen als: Rateiboreii, Railboormachines, Railbuigers,^ Koevoeten, Dissels, Zandstampers, enz. enz. VRAAG CATALOGUS.

Adverteert In „De Locomotief

Utrechtsche Machinefabriek o.d. FRANS SMULDERS UTRECHT SOERABAYA Mechanische richt» en buigmachines voor rails= en profielijzer

B9H| van elke (ook gecreosoteerd) Uitstekende constructie. BH|H Alleenverkoop voor Holland en Koloniën. C. 4573 Hoenespoor Amsterdam

Het Scheepsstoomwerktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hooeleeraar a/d 'l'echn. Hoog-eschoo! te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsex. Machinist ter Koopvaardij. Deel 1. Stoomketel en toebehooren. ~ 11. Het Hoofdvverktuigen de Voorts!uvvers. „ 111. Hulp- en Bijwerktuigen. „ IV. rheoretisch gedeelte. ~ V. Stoomturbines. De prijs der eerste 3 deelen is f 15,— per deel, gebonden in 2 deelen f 17,50. Deel IV en V f 11,—, gebonden f 12,50 per deel. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NiJGH & Van Ditmar’s Uttgevers-Maatschappij.