is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 50, 13-12-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adverteert in „De Locomotief”

Maschinen = und Waggonbau’ Fabriks A.G. in Simmering verzoekt aanvragen op spoorwegrij tuigen en goederenwagens. Door lagen stand der Oostenrijksche valuta zeer concurreerende prijzen. Ie klas fabrikaat. Elke gewenschte spoorwljdte. Verteéenwoordigers; GEBROEDERS KAM, Rotterdam. Tel. 214 en 233.

Het Scheepsstoomwerktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hoopleeraar a/d Techn. Hoogeschool te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsex. Machinist ter Koopvaardij. Deel I. Stoomketel en toebehooren. „ 11. Het Hoofdvverktuigen de Voortstuwers. „ 111. Hulp- en Bijwerktuigen. „ IV. Theoretisch gedeelte. „ V. Stoomturbines. De prijs der eerste 3 deelen is f 15,— per deel, gebonden in 2 deelen f 17,50. Deel IV en V f 11,—, gebonden f 12,50 per deel. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NijGH & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

Alle gereedschappen voor de Hout- en Metaalbewerking in uitsluitend eerste kwaliteit leveren BURKHARD 6 YPMA ZEVENAAR (Holland) REMSCHEID (Duitschland)

J. ROSÉ Co. Prinsengracht 762, AMSTERDAM Opgericht 1881 Telegram-Adres : „ROSELAK’’ Lieber's Code Used Telephoon 3077

Verfwaren Hollandsche en Engelsche LAKKEN Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België» geheel Duitschland en Scandinavië voor Valentine's Extra fijne Rijtuig-» Automobiel-, Tram- en Spoorwegiakken en Verven Hoofd-Depot der Kunstpuimstecn van de Schumachersche Pabrik

Koopt op reis „De Wereldkronlek“

.>Wil men zekerheid, dat de advertenties ter kennis komen van de directies van Si\\& spoor-en Tramwegmaatschappijen, zoo didverteere men \n „DE LOCOMOTIEF”.