is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 9, 28-02-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangsten.

ALGEMEENE EXPLOITATIEREKENING.

Stoomtramwegen op Eilanden in Zuid-Holland en Zeeland.

Uitgaven.

Debet.

Stoomtramwegen op de Zuid-Holl. Eilanden. . / 1.897.058,345 a. Groepen Hoeksche Waarden Voorne en Putten. Stoomtramweg Burgh-Steenbergen (Zeeland) . „ 315-557.61® Algemeene dienst / 152.109,19 Veerdiensten „ 373-391.37® Tractie en Onderhoud Rollend Materieel . . . „ 847.559,975 Weg, Werken en Gebouwen „ 227.337,45 Dienst van het vervoer „ 211.189,49 b. Groep Goedereede en Overflakkee. Algemeene Dienst „ 42.208,935 Tractie en Onderhoud Rollend Materieel . . . „ .177.712,19 Weg, Werken en Gebouwen ~ 29.945,40 Dienst van het Vervoer „ 30-779.06® c. Groep Zeeland [stoomtramweg Burgh-Steenb.) Algemeene Dienst „ 47.412,22® Tractie en Onderhoud Rollend Materieel . . . „ 212.610,96 Weg, Werken en Gebouwen „ 76.448,70 Dienst van het Vervoer „ 34-969.57 Niet gesubsidieerde ondernemingen „ 412.030,61 Saldo . . . „ 83.693,575 / 2.586.007,335 Totaal. . . / 2.586.007,335

BALANS 1921.

Credit.

Onkosten van oprichting Kassa en Kassier Deposito’s Belegd reservefonds Effecten Stoomtramwegen op de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Eilanden. a. Het rollend materieel . . . / 1.111.932,48® af de afschrijving 1921. . ; „ 37-293,93 / 1.074.638,55® b. De tramweg c.a 7.799.512,22® c. De bouwrekening Burgh— Brouwershaven 544-595,58® d. De inventart"! rm nnn / I.— „ 86.985,51® 880.000,— ', 152.995,82 „ 2.026.730, „10.173.906,05 „ 3-851.06 „ 405.792,11® 5, „ 348.757,29 „ 2^0.998,33® „ 30-387,57® 139.069,45® „ 163.293,86® Kapitaal Obligatieleeningen. Eerste 3-J % 1897 / 1.020.000, Tweede % 1900 „ 1.370.000,— 4i % 1914 „ 429-000, 5 % 1915 „ 445-000, 4i % 1916 „ 476.000, / 1.000.000,— „ 3.740.000, „ 2.025.000,— „ 4.358.801,81 „ 141-154,19 „ 341.719,12 „ 370.827,89® „ 300, „ 8.385,- „ 16.214,58 ~ 12.000,— „ 1.708.471,99® „ 10.436,94 3-911, „ 124-559,40® „ 9.110,92 „ 719.744,72 „ 30.000,— „ 2.135,50® Beleeningsrekening Rentelooze voorschotten, a. van het Rijk Zuid-Holl. Eilanden. . . . / 2.136.167,— Brouwersh.—Steenbergen . „ 244.845,81 Burgh—Brouwershaven . . „ 132.400,— e. De uitbreidingen in 19i6/’2I „ 645.159,68® / 2.513.412,81 b. van de provincie Zuid-Holland „1.845.389,— Stoomtram Rockanje—Oostvoorne Stoombootveerdiensten a. De schepen / 425.057,53® af de afschrijving 1921. . . „ 21.745,42 / 403.292,11® b. De inventaris 2.500,— Gerestitueerde rentelooze voorschotten. . . . Fondsen. Vernieuwingsfonds stoomtram. Zuid-Holl. en Zeeuwsche eilanden / 188.528,00® Reservefonds „ 153.191,11® Bedrijven met paarden geëxploiteerd. Tramrij tuigen Magazijnvoorraad Agenten der Stoomtramwegen Te ontvangen subsidiën Verschillende rekeningen Reserveposten loopend jaar Gereserveerde Restitutie en storting vernieuwingsfonds 1913/1916, 1919/1921 Dividendrekening Te betalen coupons Obligatierente Uitgelote obligatiën Saldo inbreng R.E.T.M., verkoop paardetram Leiden, Dordrecht, Hoorn-Enkhuizen en likwidatie paardenbedrijven Remboursementen Waarborgsommen en borgtochten Personenrekening Rente op aan de bouwrekeningen voorgeschoten contante waarde van subsidiën .... Verschillende rekeningen Dividendrekening 1921, 3% over / i. 000.000 . Onverdeeld saldo winst op volgende rekening over te brengen /14.622.773,08 ƒ14.622.773,08