is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 15, 11-04-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKSPOOR AMSTERDAM-UTRECHT ROLLEND SPOORWEGMATERIEEL BRUG- EN KAPCONSTRUCTIES STATIONNAIRE EN SCHEEPSDIESELMOTOREN

Alle Correspondentie inzake advertentiën in dit blad s.v.p. te richten aan Nljgll & VOn Dltmar’S UltgeversMaatscliappij Wijnhaven 111-113, Rotterdam

J. ROSÉ Co. Prinsengracht 762, AMSTERDAM Opgericht 1881 Telegram-Adres : Lieber*s Code Used Telephoon 3077

Verfwaren Hollandsche en Engelsche LAKKEN Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor Valentine’s Extra iijne Rijtuig*, Automobiel*, Tram* en Spoorweglakken en Verven Hoofd-Depot der Kunstpuimsteen van de Schumachenche Pabrik

Rails en gemont. Spoor; bijpassende Wissels, Draaischijven, Wielstellen, Rollenlagers etc. etc. Kipkarren. Mijnwagens; Tankwagens, Goederenwagens, Zelflossers van elke constructie en spoorwijdte; Locomotieven, Stoomkranen, etc. etc. Zendt ons Uwe aanvragen. KÜNSTLER & Co., Fabriek van Spoorwegmaleriaal, DORTMUND, DUITSCHLAND. Telef. 4036, 4037, 4038, 4039 Telegr.-Adr. „Bahnkünstler’L

1 1000 mM. Spoorbreedte I H Wij bieden aan uit voorraad in Frankrijk: H I 2 LOCOMOTIEVEN I 3 assen, koperen vuurkist, leeggewicht 11-12 tons. SB I 42 WAGONS ca. 2h H I 100 IJZEREN KOLENWAGENS ■ IQ B 6 KRUISINGEN B railprofiel 115 X9°X45 X 10 mM. H Aanüragen s.v.p. te richten aan H I Wü! H. Müller & C2l ■ DEPT.: SPOORWEGMATERIAAL I B Den Haag .. Parkstraat 103 B Telefoonnummer: Haag 2062 . H OPSLAGPLAATSEN: H H Amsterdam, Rotterdam, Groningen H

N.V. Handelsvereeniging V h. J. & W. Wegman, Amsterdam Staalkade 3 – Telef. 467 en 4929 (N.) Telegram-Adres; ~VALDABE” Opgericht in 1797 ♦ Oliën en Vetten CHemicalièn voor Spoor- en Tramweg Maatschappijen

A. Helders & Zonen ROTTERDAM – IJZERHANDEL TELEFOONNUMMERS: 11741, 11742, 11761, 11762, 11781 Moerbouten, Railbouten, Sluitringen, Railzagen, etc. VRAAGT PRIJS