is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 19, 09-05-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle Correspondentift inzake advertentiën in dit blad s.v.p. te richten aan Nijgh & Van Ditmar’s Üitgfiïers-Maatsciiapplj Wijnhaven IIMI3, Rotterdam

WERKSPOOR I AMSTERDAM-UTRECHT I rollend spoorwegmaterieel brug- en kapconstructies STATIONNAIRE EN SCHEEPSDIESELMOTOREN

J. ROSÉ Co. Prinsengracht 762, AMSTERDAM Opgericht 1881 Telegram-Adres: „ROSELAK*' Lieber's Code Used Telephoon 3077

Verfwaren Hollandsche en Engelsche LAKKEN Eenigsteverkoopers voor Nederland en Koloniën, België» geheel DuitscKland en Scandinavië voor Valentine’s Extra fijne Rijtuig-, Automobiel-, Tram- en Spoorweglakken en Verven

Hoofd-Depct der Kunstpuimsteen van de Schumachersche Pabrik

Rails en gemont. Spoor; bijpassende Wissels, Draaischijven, Wielstellen, Rollenlagers etc. etc. Kipkarren, Mijnwagens; Tankwagens, Goederenwagens, Zelflossers van elke constructie en spoorwijdte; Locomotieven, Stoomkranen, etc. etc. Zendt ons Uwe aanvragen. KÜNSTLER & Co., Fabriek van Spoorwegmaleriaah DORTMUND, DUITSCHLAND. Telef. 4036, 4037, 4038, 4039 Telegr.-Adr. „Bahnkünstler**.

WSH.Müller&C£ DEPT.: SPOORWEGMATERIAAL Den Haag .. Parkstraat 103 Telefoonnummer: Haag 2062 OPSLAGPLAATSEN: Amsterdam, Rotterdam, Groningen OFFREEREN: uit voorraad in binnen- en buitenland, zoowel als op levertermijn. WISSELS en KRUISSTUKKEN van groef- en vignolarails. LOCOMOTIEVEN PERSONENWAGENS GOEDERENWAGENS en ONDERDEELEN. Men vrage offerten of inlichtingen.

STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ „BRESKENS-MALDEGHEM” ♦ Aanbesteding Onder voorbehoud van de goedkeuring door den Minister van Waterstaat en Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland zal op VRIJDAG 25 MEI 1923, des voormiddags te 11.45 (na aankomst van de Prov. boot, die 11.12 van Vlissingen vertrekt) ten kantore van de Maatschappij te Breskens publiek worden aanbesteed; BESTEK No. 3; Het maken van de AARDEBAAN, het leveren van den BALLAST, het leggen van SPOREN en WISSELS en het maken van eenige VERDERE WERKEN voor de Sectie GROEDECADZAND, lang ongeveer 11 KM. van het traject Breskens—Cadzand—Sluis. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Ingenieur A. D. HEEDERIK, Voorschoterlaan 80, te Rotterdam, waar exemplaren van het bestek a / 5,— en desgewenscht van de teekeningen a / 5,— op franco aanvrage verkrijgbaar zijn. DE DIRECTEUR.