is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 29, 18-07-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voldaan, indien zooveel mogelijk alle leden van den Raad van Beheer en alle Commissarissen zich, door een nauwgezet onderzoek ter plaatse van de Kerkraadsche verkeersverhoudingen behoorlijk op de hoogte stellen van alle factoren, welke op die beslissing van invloed kunnen zijn en dat zij den Raad van Beheer en de Commissarissen uit dien hoofde beleefd in overweging geven hunne eerstvolgende vergadering in Kerkrade te beleggen. (Limb. Koerier.)

Electrijicatie spoorlijn Velsen—Haarlem. Op verzoek van den minister is door Gedep. Staten van Noord-Holland aan de gemeentebesturen tusschen Haarlem en Velsen het verzoek gericht om ten spoedigste mee te deelen, of die gemeenten bereid zijn een bijdrage te verkenen voor de electrificatie van de lijn Haarlem-Velsen.

Voorts is aan de gemeentebesturen tusschen Velsen en Alkmaar verzocht te willen meededen, of zij bereid zijn, bij te dragen tot instandhouding van de stoomtram. (Telegr.)

Rollend Materieel, Rails, Wissels en Kruisingen (nieuw en gebruikt) voor Spoor- en Tramwegen, Steenfabrieken en H.H. Aannemers. JOHS W. F. KOOLS – ROTTERDAM Haringvliet N.Z. 11c, Postbus 649 – Telefoon 7899-7900, Interl. uitsluitend W. Vertegenwoordiger o.m. van de: Soc. An. Ateliers du Piéton, Trazegnies . . Rollend Materieel, enz. „ „ Ateliers Tantót Frères, Bruxelles België Smeedijzer voor markiezen, enz. ~ ~ des Glacés de Charleroi, Roux .. ] Glas in alle soorten. Hilex Iron Company, Huil (Engeland) Speciaal gietijzer voor gieterijen.

WüH.Müller&C« DEPT.: SPOORWEGMATERIAAL Den Haag .. Parkstraat 103 Telefoonnummer: Haag 2062 OPSLAGPLAATSEN: Amsterdam, Rotterdam, Groningen OFFREEREN: RAILS uit voorraad in binnen- en buiten" land, zoowel als op levertermijn. WISSELS en KRUISSTUKKEN van groef- en vignolarails. LOCOMOTIEVEN PERSONENWAGENS GOEDERENWAGENS en ONDERDEELEN. Men ürage offerten of inlichtingen.

Gebr. HULSINGA HOUTHANDEL EN OREOSOTEERINRICHTING IJsselmonde – Telefoon; Rotterdam 1889 DWARSLIGGERS VOOR TRAMWEGEN normaal en kleinspoor, Leidingmasten en Teleéraafpalen, Kabel afdeßplanken, bereid en onbereid Amerikaansche Grenen en Eiken Vloerdelen, Beschietingsdelen, enz.

A. Helders & Zonen ROTTERDAM – IJZERHANDEL TELEFOONNUMMERS: 11741, 11742, 11761, 11762, 11781 Moerbouten, Railbouten, Sluitringen, Railzagen, etc. VRAAGT PRIJS