is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 21, 27-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXPLOITATIEREKENING.

A. Stadslijnen. Ontvangsten. Personenvervoer f 5.285.386,23 5 Diversen – 29.106,60

Totaal Ontvangsten f 5.314.492,83 5

Uitgaven 1. Algenieene administratiekosten . f 33.021,32 2. Exploitatie. A. Actieve Dienst . – 3.591.675,92 B. Vaste lasten , – 149.497,33 5

Totaal Uitgaven ..... 3.774.194,575 Winst. . f 1.540.298,26

B. Spoorweg Den Haag—Delft.

Ontvangsten. Personenvervoer f 314.431,43 Diversen ■ 5.383,22 Totaal Ontvangsten f 319.814,65

Uitgaven. 1. Algenieene administratiekosten . f 4.127,67 2. Exploitatie. A. Actieve Dienst . – 293.591,85 5 B. Vaste lasten – 16.405,12

Totaal Uitgaven 314.124,645 Winst f 5.690,00 5

C. Spoorweg Den Haag—Wassenaar—Leiden.

Ontvangsten Personenvervoer f 213.303,54 5 Diversen ■ 2.032,42

Totaal Ontvangsten f 215.335,96 5

Uitgaven. 1. Algenieene administratiekosten . f 4.127,66 5 2. Exploitatie. A. Actieve Dienst . – 174.610,83 B. Vaste lasten – 16.405,12

Totaal Uitgaven 195.143,615 Winst 1 :'ü.i9Z,.io

D. Autobusdienst. Ontvanssten. , 1 f An nar: 75: Personenvervoer Diversen ‘ Totaal Ontvangsten i 47.784,75

' 3.534,n‘ -3 “3A 9QO 9n Winst der Exploitatie op Stadslijnen – ® Winst der Exploitatie Spoorweg Den Haag—Delft t).üju,u

Totale Winst der Exploitatie f 1.569.714,79

Verschillende Mededeelingen.

De nieuwe H.T.M.-lijn Den Haag—Leiden. De ofening van het laatste traject. Het is waarlijk verbluffend als men ziet hoe de residentie de laatste jaren wordt omringd en doorsneden, door nieuwe electrische S«M«**r- en tramverbindingen. |

Cta Den Haag heeft zich langzamerhand een uit-| gebreid spoorwegnet gevormd, zoo ingewikkeld, dat| de hofstad als het ware, in een reusachtig ijzerenj Spinneweb is komen te liggen.

tijd is niet ver meer, dat tusschen Uen Haag Heiden zelfs drie electrische verbindingen zullen bestaan, n.l. de N.Z.H.T.M. via Voorschoten en Voorblßg, de H.T.M. via Wassenaar—Haagsche Schouw,

en de Nederlandsche Spoorwegen met de geëlectrificeerde spoorbaan.

Vooral door de groote voortvarendheid der Haagsche Tramweg Mij., die zich niet bepaalde tot het Haagsche Tramnet, maar ook haar vleugels naar buiten uitsloeg, hebben we ideale verbindingen met onze voorsteden en buitengemeenten gekregen, j

Van de intercommunale lijn dier Mij., Uen Haag Wassenaar—loeiden, was tot heden alleen nog maar het traject tot de Haagsche Schouw in gebruik genomen. De laatste étappe tot heiden werd met autobussen der H.T.M. in stand gehouden. Men moest n.l. eerst gereed komen met den bouw van de nieuwe groote brug den Ouden Rijn, bij de Haagsche Schouw, voor het laatste traject ook door de electrische tram beredCß hi»Ti worden.