is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 40, 07-10-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport- m. Hefinrichtingen.

De reeds hierboven genoemde traverse heeft een draagvermogen van 30 ton en wordt electrisch voortbewogen ; dit kan echter ook met de hand geschieden. Verder is hieroj) eene inrichting voor het optrekken en afrij den van het materiaal.

Boven de locomotiefwerkplaats zijn twee loopkranen aangebracht, waarvan één met een hefvermogen van 10 ton ; deze wordt electrisch voortbewogen, terwijl het katrijden en heffen eveneens electrisch geschiedt. Deze loopkraan is op een zoodanige hoogte geplaatst, dat hiermede een ketel kan worden uitgelicht en over

een eventueel daarnaast staande locomotief heen kan worden getransporteerd.

De tweede kraan heeft een hefvermogen van 1 ton. Deze wordt alleen electrisch voortbewogen ; het katrijden en heffen geschiedt met de hand.

Boven de rijtuig- en wagenwerkplaats is een loopkraan met een hefvermogen van 1 ton, en boven de draaierij een van 1 ton aangebracht, waarvan eveneens het rijden alleen electrisch geschiedt en de overige bewegingen met de hand gebeuren.

]\' erktuigmachines

Wij zullen nu verder eene o])somming geven van de verschillende werktuigen, welke machinaal worden

gedreven, welke aandrijving voor sommige machines afzonderlijk of voor een groep machines gezamenlijk geschiedt.

Draaierij :

Open zij schaafbank, radiaalboorniachine, sneldraaibank, twee kolomboormachines, twee draaibanken, sterke-armschaafbank, fraismachine, slijpmachine, koudijzerzaag, amarilslijpsteen en natte slijpsteen.

Werkplaats voor rijtuigen en wagens :

Wielendraaibank (deze is ingericht zoowel voor wielstellen van normaal- als van smalspoor), wielenpers en een electrische bandage-verwarnier, waarvan de

werking berust op het transforniatorsysteem. Hierdoor wordt in den wielband een zeer groote inductiestroom opgewekt, welke den band verwarmt, tot de noodige uitzetting is verkregen.

Smederij ;

Duchtdrukhamer, hardingsoven, amarilslijpsteen, vier smidsvuren, welke met een ventilator worden aangeblazen en waarvan de rook door een exhauster wordt af gezogen.

Timmermanswerkplaats :

Vlak- en van-diktebank, lintzaag en houtdraaibank.

Verder worden nog gebruikt eenige transportabele machines als electrische boormachine, snij- en laschapparaat, enz.